Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Blogit »
1.7.2013

UUSI HALLITUS

Uusi maakuntahallitus aloitti työskentelynsä ensimmäisessä kokouksessaan viime viikolla. Valtuuston tavoin hallitus uusiutui todella paljon. 15 jäsenestä peräti 11 on uusia ja myös puheenjohtajan nuija on uusissa käsissä. Henkilöiden lisäksi hallitus uusiutui myös poliittisesti Perussuomalaisten noustessa uutena puolueena hallitukseen Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n ja Vasemmistoliiton kanssa. Tilanteen uutuutta kuvaa se, että hallintosäännössämme on hallituksen työvaliokunnan kokoonpanoksi määritelty neljä jäsentä – nyt kun mukana olevia puolueita onkin viisi, päätti hallitus esittää valtuustolle muutosta hallintosääntöön niin, että jatkossa työvaliokunnan jäsenmäärä on sama kuin hallituksessa edustettuina olevien puolueiden määrä.

Hallitus kävi läpi maanantaina pitkän kokouslistan ja työote oli heti mitä mainioin – keskusteleva ja tulevaisuuteen katsova. Hallitus kokoontuukin heti kesälomien jälkeen 8.8 strategiapäivään pohtimaan mm. liiton roolia ja linjaamaan jatkotyötä – viime viikolla työstimme johtoryhmän kera pohjia tätä varten. Edelleen hallitus päätti ryhmäytymisen ja ajankohtaisiin asioihin perehtymisen tiimoilta tehdä yhteisen tutustumismatkan Brysseliin tulevana syksynä. Uskon työn tältä osin lähtevän hyvin liikkeelle!

HENKILÖSTÖVALINTOJA

Hallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina myös keskeistä henkilöstövalintaa, listalla oli kehittämisjohtajan viran täyttämisprosessissa haastatteluvalinnat. Hallitus päätti yksimielisesti valita haastatteluun viisi hakijaa, haastattelut suorittaa työvaliokunta ja ne pidetään huomenna 2. päivä heinäkuuta. Haastatteluiden jälkeen työvaliokunta päättää jatkoprosessista ja hallitus käsittelee tämän pohjalta asiaa elokuussa.

Viran täyttöprosessi on jo saanut ja saa varmasti edelleen paljon huomiota johtuen aiemmasta täyttöhistoriastaan. Viimeksi tämän aamun Lapin radiossa Perussuomalaisten Lapin piiri oli huolissaan vaalin politisoitumisesta, koska haastateltavien joukossa on mukana yksi vasemmistoliittolaisen taustan omaava hakija.

Haluan tässä yhteydessä nyt rauhoitella tilannetta; haastatteluvaihe on nimenomaan sitä varten, että hakijoiden soveltuvuutta ja kykyjä tehtävään voidaan arvioida. Tässä vaiheessa prosessia on luontevaa, että kaikkia työnantajan näkökulmasta kiinnostavia hakijoita päästään arvioimaan ja vertaamaan, hallitus oli näistä hakijoista yksimielinen. Itse pidän täysin päivänselvänä sitä, että kun riittävä arviointi on saatu suoritettua, esittelijänä esitän tehtävään hakijoista pätevintä ja soveltuvinta. Puoluekanta ei saa olla tässä yhteydessä este, mutta ei myöskään peruste.

ALUEELLISESTA RAHOITUKSESTA

Tulevan ohjelmakauden valmistelu on myös edennyt niin sisällön kuin resurssien osalta. Maakuntien liitot yhdessä ELY-keskusten kanssa pääsivät toukokuussa sopimukseen tulevan ohjelmakauden rahanjaon perusteista suuralueiden välillä ja hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt jaon. Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitus tulevalla ohjelmakaudella on noin 1,2 miljardia ja tulevalla kaudella Itä- ja Pohjois-Suomi saa alueellisesta rahoituksesta noin 71 prosenttia ja Etelä- ja Länsi-Suomi noin 29 prosenttia. Euroina Itä- ja Pohjois-Suomen osuus on noin 722 miljoonaa euroa. Tulos on noin viisi prosenttia pienempi kuin laskennallinen ansaintamme, joten sitä voidaan pitää kohtuullisena.

Suuralueiden sisäinen jako on seuraava vaihe prosessissa ja silloin ratkeaa myös se, mikä on Lapin osuus tulevasta kehyksestä. Neuvotteluja käydään kesän aikana.  Meidän lähtökohtamme on, että uuden ohjelmakauden rahoituksen jaossa tulee noudattaa samoja jakoperiaatteita, kuin kuluvalla ohjelmakaudella on tehty. Nyt rahoitus on sovittu pohjoisten maakuntien kesken siten, että nk. harvaan asutun alueen erityisrahoitus on kohdennettu niiden alueiden asukasluvun perusteella, jotka ovat aidosti harvaan asuttua nk. tavoite 6 –aluetta. Muu rahoitus on puolestaan jaettu puhtaasti maakuntien asukasluvun perusteella.

On selvää, että alueellisesti löytyy myös intressejä suorittaa jako muilla perusteilla. Nämä intressit eivät kuitenkaan perustu rahoituksen oikeudenmukaiseen kohdentumiseen vaan aivan muihin tekijöihin ja siksi ne on pystyttävä torjumaan. Erityisen harvaan asutun alueen tuen on kohdennuttava sinne, missä on aitoa harvaa asutusta – ei suuriin kaupunkeihin. Lapin haasteet alueellisten kehityserojen tasaamisessa ja erityisen harvaan asuttuna maakuntana edellyttävät nykyisenkaltaista oikeudenmukaista tasoa rakennerahastoista.

KESÄLOMAA ODOTELLESSA

Oma kolmen viikon kesälomani alkaa parin viikon kuluttua. Kuluva viikko on kohtuullisen hiljainen konttoriviikko, ensi viikolla olen vielä vierailulla Murmanskin alueella. Vaikka kesä tuntui jo tulleen ja menneen toukokuussa, uskon että hyvä kelejä vielä riittää. Oikein lämmintä ja aurinkoista kesää kaikille!