Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lappilaiset elinkeinot -hanke

Lappilaiset elinkeinot hankkeessa luodaan edellytyksiä Lapin perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle. Maakunnan kehittämisrahalla toteutettavan hankkeen kesto on 24 kk (1.6.2013-1.6.2015). Ohjausryhmän lisäksi hankkeelle on asetettu lohi- ja poroasioiden työryhmät, jotka suunnittelevat ja toteuttavat hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä Lapin liiton kanssa. Hankkeeseen sisällytetään tarvittaessa muihin luonnonvaraelinkeinoihin ja saamelaisuuteen liittyviä asioita.

Poro- ja petoasioissa tavoitteena on petovahinkojen määrän väheneminen poronhoidon kestämälle tasolle, jotta elinkeinon tuottavuus saadaan palautettua vahingoista kärsivillä alueilla. Tavoitteen saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä EU komission, kansallisten ministeriöiden, Paliskuntain yhdistyksen, ruotsalaisten poronhoitajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeessa tullaan laatimaan poronhoitoalueen petovahinkojen hallintasuunnitelma, järjestämään Petofoorumi III sekä suomalais-ruotsalainen seminaari poronhoitajien oikeuksista ja petovahinkojen aiheuttamasta oikeuksien menetyksestä. Alueellista yhteistyötä tiivistetään käynnistämällä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liittojen kanssa suurpetoneuvottelukunnan toiminta.

Lohiasioissa tavoitteena on, että Suomessa saavutetaan poliittinen ratkaisu luonnonlohen kestävän kalastuksen säätelystä niin, että jokiin nousee joka vuosi riittävä määrä emokaloja. Euroopan Unionin yhteisöpolitiikkaa koskevat esitykset ja toimenpiteet tehdään yhteistyössä ruotsalaisten lohiasioista vastaavien intressi- ja viranomaistahojen kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi lohiasioita pidetään intensiivisesti esillä sekä poliittisessa keskustelussa että tiedotusvälineissä, järjestetään tapaamisia ja seminaareja sekä luodaan uusia pitkäjänteisiä yhteistyömuotoja ruotsalaisten lohiasioista vastaavien viranomaistahojen kanssa.

Lappilaiset elinkeinot -hankesuunnitelma.pdf

Lappilaiset elinkeinot-hankkeen loppuraportti (pdf, 4123kt)