Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappi-sopimuksen luonnoksesta annetut lausunnot

LAPPI-SOPIMUKSEN LUONNOKSEEN LAUSUNTOJA YHTEENSÄ 42 KAPPALETTA

Lausunnoissa kiitettiin Lappi - sopimustyön lähtökohtaa yhdistää pitkän aikavälin maakuntastrategia (2040) sekä neljä vuotta kattava maakuntaohjelma yhä yhtenäisemmäksi asiakirjaksi. Lappi - sopimus nähdään tärkeänä asiakirjana, joka kertoo lappilaisten linjaukset alueensa kilpailukyvyn hyväksi.

Positiivisena nähdään tavoite purkaa tiukkaa hallintosektori- sekä toimintalinja-ajattelua ja sen kautta siirtyä kohti kokonaisvaltaisempaa strategista ajattelumallia.

Lappi - sopimuksen päätavoite: maakunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ovat edelleen kaikkien yhteinen tavoite.

Riittävän väestömäärän ja kilpailukyvyn kehitystä tukevan väestörakenteen saavuttaminen ovat yhteisiä haasteita, joiden ratkaisemiseksi alueviranomaiset, kunnat, oppilaitokset sekä järjestöt ovat valmiita tekemään töitä. Kaikkinensa strategisten valintojen ja tavoitteiden osalta edellytetään yhä konkreettisempia toimia sekä lisää kunnianhimoa tavoitteiden asettamiseen.

Strategisen valinnan "avoin ja arktinen" osalta lausunnoissa kiinnitettiin huomiota etenkin teollisuuden kehittämiseen ja sen kasvupotentiaalin huomioimiseen matkailun, metsän sekä kaivannaisteollisuuden ja luonnonvarateollisuuden ohella.

Lapissa korostuvat yhä eri toimialojen tarpeiden yhteensovittamisen haasteet mutta myös yhteistyön mahdollisuudet. Lausunnoissa näkyy Lapin alueen monimuotoisuus, toimeentulo otetaan eri osissa Lappia eri toimialoilta. Uusina nousevina ja laajasti maakunnassa työllistävinä aloina esiin nousevat hyvin biotalous - ennen kaikkea keruu ja luonnonvarajalostuksen osalta sekä myös lähienergiaratkaisut. Näissä koetaan olevan suurhankkeiden ohella Lapin kilpailukykyä parantavia mahdollisuuksia.

Strategisen valinnan "Lappi on valmis vastaanottamaan rakennemuutoksen" osalta suuri huolenaihe on peruspalveluiden turvaaminen sekä etenkin nuorten hyvinvointi. Näihin maakunta tarvitsee asukkaidensa arvoisia ratkaisuja. Alueen vetovoima on kiinni palveluiden saatavuudesta ja laadukkuudesta. Koulutuksen ja tutkimuksen sekä yritysten tekemän T&K toiminnan lisäämistä tukevat ratkaisut koetaan onnistumisen edellytykseksi.

Strategisen valinnan "Lapin yhteydet ovat kunnossa" laajakaista kaikille -lupauksen toteutuminen koetaan mahdollisuutena, kunhan asia realisoituu pikimmiten. Kaikkien liikennemuotojen toimivuus ja turvallisuus ovat yhteinen tavoite, erityishuomiota saivat ansaitusti myös Lapin sisäisen liikenteen tarpeet ja mahdollisuudet. Koillis- ja luoteisväylän luomiin mahdollisuuksiin uskotaan vahvasti, tosin maakunnassa ei vielä tahdota nostaa yhtä kehityskäytävää ylitse muiden vaan uskoa on siihen, että kysyntä ratkaisee.

Kaikki lausunnonantajat sitoutuvat Lappi - sopimukseen ja sen strategisiin valintoihin.

Yhteenvetona voidaan sanoa:

Yhdessä tehden parempi Lappi - sole ku TEHEMÄ POIS!

 

ANNETUT LAUSUNNOT
    
Akava Lappi  Kolarin kunta  Ranuan kunta 
Elinkeinot & kehitys Nordica  Lapin aluehallintovirasto  Rovaniemen kaupunki
Enontekiön kunta  Lapin ammattikorkeakoulu  Saamelaiskäräjät
Henkilövastaus 1  Lapin kauppakamari  Sallan kunta
Henkilövastaus 2  Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä, Lapin liitto  Savukosken kunta
Henkilövastaus 3  Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto  Sodankylän kunta
Henkilövastaus 4  Lapin yliopisto  Suomen metsäkeskus
Henkilövastaus 5  Lapin Yrittäjät  Taiteen edistämiskeskus
Inarin kunta  Meri-Lapin Kehittämiskeskus  Tervolan kunta
Itä-Lapin kuntayhtymä  Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus  Tornion kaupunki
Kemijärven kaupunki  Muonion kunta  Tunturi-Lapin Kehitys ry
Kemin Digipolis Oy  Pelkosenniemen kunta  Utsjoen kunta
Kemin kaupunki  Pellon kunta  Ylitornion kunta
Kittilän kunta  Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä  Ylläksen Matkailuyhdistys ry