Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lappi-sopimus 2014-2017

Lappi-sopimus on maakuntaohjelmana lakisääteinen strategia, joka ohjaa maakunnan kehittämistä seuraavan neljän vuoden ajan. Siinä on kuvattu keskeiset edunvalvonnan teemat ja strategiset valinnat, joihin eri toimijat maakunnassa tulevina vuosina keskittyvät. Sopimus ohjaa myös paikallisella tasolla Euroopan rakennerahastovarojen suuntaamista.

Nyt käsissäsi oleva Lappi-sopimus poikkeaa hyvin paljon aiemmista maakuntaohjelmista ja on myös aivan ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. Siinä on hylätty sektorikohtainen ajattelu ja tehty strategisia valintoja kaikkia toimialoja läpileikkaavina teemoina. Samoin siinä ei lyödä lukkoon kärkihankelistoja, vaan jätetään aina erikseen arvioitavaksi, miten jokin esille tuleva hanke sopii valittuihin strategisiin painopisteisiin.

Tällä uudella ajattelulla tavoittelemme joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Meidän onkin oltava koko ajan hereillä ja ajateltava, miten voimme Lapissa parhaiten vastata tähän ajankuvaan - tarttua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja taklata sen aiheuttamat uhkakuvat.

Lappi-sopimus on tehty laajapohjaisesti, osallistavasti ja aluelähtöisesti. Lappi-sopimus ei ole kiveen hakattu, kaiken kattava ja pilkulleen lopullinen ohjelmapaperi, vaan yhdessä tekemisen ohjekirja - kirja, jota pelin edetessä voimme yksissä tuumin täydentää. Tässä on sen vahvuus: Sopimus on yhtä vahva kuin lappilaisten yhteistyötahto.

Haluan kiittää kaikkia sopimuksen valmisteluun osallistuneita; mukana on ollut hieno, sitoutunut ja laaja joukko lappilaisia tekijöitä ja toimijoita. Uskon vahvasti, että sopimukseen sitoutumalla ja sen valintoihin panostamalla maakuntamme kilpailukyky ja asukkaiden hyvinvointi kasvavat. Lähdetään yhdessä tekemään avointa ja arktista lappilaista tulevaisuutta!

Rovaniemellä 12.6.2014

Mika Riipi
maakuntajohtaja


 

Maakuntastrategian 2040 visio

"Lappi on kansainvälinen,
kehittyvä ja inspiroiva
arktisen liiketoiminnan,
koulutuksen ja tutkimuksen keskus sekä
arktisten alueiden
tunnetuin matkailukohde.

Lapissa on hyvä olla ja asua."
 

     Maakunnallinen suunnittelujärjestelmä