Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappi-sopimus 2018 - 2021

LAPPI-SOPIMUS - LAPIN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021

Lapin liiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan 27.11.2017 Lappi-sopimuksen - Lapin maakuntaohjelman vuosille 2018-2021 ja sen ympäristöselostuksen.

Lappi-sopimuksen 2018-2021 (pdf-muoto) löydätte tästä: Lappi-sopimus 2018-2021

Lappi-sopimuksen 2018-2021 Ympäristöselostuksen (pdf-muoto) löydätte tästä:  Ympäristöselostus

Lappi-sopimuksen 2018-2021 Saamelaiskulttuuriosion (pdf-muoto) löydätte tästä: Saamelaiskulttuuriosio

Valtuuston kokouksen 27.11.2017 esityslistan löydätte tästä linkistä

Lappi-sopimuksen 2018-2021 toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) vuosille 2019-2020 hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 15.10.2018. Toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 (pdf-muoto) löydätte tästä: Lapin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) vuosille 2019-2020. 

 

LAPPI-SOPIMUS 2018-2021 TIIVISTELMÄ

Aluekehittämisen visio on vuosille 2018-2021 seuraava:

Lappi on arktinen avoin ja älykäs. Me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävästi menestystä. #RakkauestaLappiin

 

Maakuntaohjelmassa neljä strategista valintaa ohjaavat aluekehittämistä:

Arktinen talous vahvistuu

Työ ja osaaminen uudistuvat rajattomassa ympäristössä

Puhdas luonto, hyvä elinympäristö, kulttuuri ja toimivat palvelut luovat hyvinvointia

Hyvä saavutettavuus mahdollistaa kasvun ja kilpailukyvyn sekä hyvinvoinnin. 

Läpileikkaavat teemat ovat: kansainvälisyys, kestävä kehitys ja resurssitehokkuus, vähähiilisen elämäntavan edistäminen, digitalisaatio, yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo.

 

Lapin aluerakennevisiossa 2040 erilaiset keskukset toimivat aluerakenteen runkona:

Lansi- Lapin, Jäämeren ja Murmanskin kehittämiskäytävät yhdistävät Lapin keskuksia toisiinsa ja naapurimaihin. Maakunnan merkittäviä kehittämisvyöhykkeitä ovat Perämeren kaaren teollisuus- ja energiavyöhyke, matkailuvyöhykkeet sekä Keski-Lapin  mineraalivyöhykkeet. Toimintojen sijoittumista määrittää merkittävästi Natura-alueiden verkosto. Lapin saavutettavuuden kannalta tärkeitä globaaleja hankkeita ovat mm. Pohjois-Itä-tietoliikennekaapeli sekä Jäämeren ratayhteys. 

 

LAPPI-SOPIMUKSEN 2018-2021 KUULEMISESTA JA LAUSUNTOKIERROKSESTA

Lappi-sopimuksen lausuntokierros 20.9. -20.10.2017

Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-sopimuksesta eli maakuntaohjelmasta vuosille 2018-2021 ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnos. Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin, siksi käytämme asiakirjasta nimeä Lappi-sopimus. Tarkemmin rahoitettavien hankkeiden kriteereistä säädetään toimeenpanosuunnitelmassa sekä rahoitusohjelmissa.

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen vaikutuksista on laadittu arviointiselostus. Keskeisillä sidosryhmillä ja muulla yleisöllä on mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja arviointiselostukseen. Lapin liiton hallituksen työvaliokunta hyväksyi 18.9.2017 kokouksessaan maakuntaohjelman luonnoksen ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnoksen lausuntokierrokselle.

Asiakirjat ja lausunto-ohjeet:     
Lapin liiton internet-sivuilla ( http://www.lappi.fi/lapinliitto/lappi-sopimus) sekä Issuu.com sivustolla.

Asiakirjat ovat nähtävillä myös Lapin liiton virastossa
(Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi)                         

Lapin liiton virasto on avoinna arkipäivinä kello 8.00-15.30.

Lausuntoaika:                                     
Lausuntoaikaa on 20.10.2017 klo 15.00 saakka.

Lausuntojen sisältö:                        
Lausuntoa pyydetään ainakin seuraavien seikkojen osalta:

  •     visio
  •     tavoitteet
  •     strategiset valinnat ja niille asetetut tavoitteet


Kuulemisen menetelmät:            
Lausunnot voidaan antaa

1. kirjallisesti, jolloin lähettäjän yhteystiedoilla varustetut kannanotot tulee toimittaa Lapin liittoon sähköisesti (info@lapinliitto.fi) tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen

2. www.lapinliitto.fi/lappi-sopimus_sivustolla olevien otakantaa.fi linkkien kautta:  Lappi-sopimus 2018-2021 sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus.


Yhteyshenkilö:                                  
Lapin liitossa yhteyshenkilönä toimii
strategiapäällikkö Mervi Nikander p. 050 444 5606
etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi


Jatkokäsittely:                                   
Lapin liitto viimeistelee Lappi - sopimus asiakirjan lausuntojen perusteella. Lapin liiton hallitus käsittelee annetut lausunnot 30.10.2017 ja hyväksyy lopullisen asiakirjan Lapin liiton valtuuston hyväksyttäväksi 27.11.2017.

 

 

Lappi-sopimus visio 2020 - 2021