Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappi - arktinen ja kansainvälinen menestyjä

 

Arctic Smartness yhteistoimintamallilla toteutetaan Lapin älykästä erikoistumista.  Lue lisää Arctic Smartness toiminnasta:  arcticsmartness.eu

Lappi - kansainvälinen ja arktinen menestyjä -hanke tukee tavoitetta tehdä Lapista EU:n harvaan asuttujen ja sirkumpolaarisen alueen innovatiivisin ja yrittäjähenkisin alue. Tätä tavoitetta tuetaan saattamalla lappilaiset toimijat yhteen rakentamaan Lapin roolia kansainvälisenä toimijana ja sitoutumaan Lapin taloudellisen kehityksen turvaamiseen rakennemuutoksessa.

 Tulevaisuudessa rahoitusta alueellisiin kehittämistarpeisiin on haettava enenevissä määrin EU tasolta ja muista kansainvälisistä lähteistä. Nähtävissä on, että rahoitus ohjataan entistä enemmän elinkeinoelämän ja yritysten kasvun tueksi. On myös pystyttävä osoittamaan, että julkinen investointi mahdollistaa yksityisen panostuksen, luo pohjan yritysten kasvulle, auttaa synnyttämään uusia yrityksiä ja luomaan työpaikkoja.

Onnistuminen tavoitteessa edellyttää kansainvälistymisen näkemistä yhteisenä alueellisena ponnistuksena, jossa yhteistyöllä ja eri osaamisten parhaalla hyödyntämiselle, saavutetaan paras mahdollinen vaikuttavuus erityisesti kasvu-halukkaiden yritysten kansainvälistymisen tueksi. Aktiivinen toimiminen eri verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti tarjoaa uudenlaisia avauksia myös yrityskentälle.

Hankkeessa tuotetaan kansainvälistymisstrategia, joka toimii perustana Lappilaisen yhteistyön ja tekemisen mallin rakentamiselle. Strategian tekemisen aikana käynnistetään yhdessä oppimisen prosessi, jonka perustana toimivat yritystoimijoiden tarpeet osaamisen ja kapasiteetin kasvattamiseen kansainvälistymisessä.

Kokoamalla yhteen 20 yrittäjän ja elinkeinokehittäjän ryhmä lähdetään yhdessä vahvistamaan osaamista kansainvälistymisessä sekä kartuttamaan tietotaitoa eri rahoitusten tarjoamien mahdollisuuksien käyttöön kasvun ja viennin edistämisessä.

Hankkeen aikana organisoidaan ympäri Eurooppaa parastamismatkoja, joiden tarkoituksena on perehdyttää lappilaisia toimijoita muiden alueiden hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin yritysten kasvun ja viennin edistämisessä. Uusia hyviä käytäntöjä halutaan tuoda myös lappilaisten käyttöön. Lisäksi osallistutaan European Cluster of Excellence -ohjelman matchmaking-tapahtumiin ja koulutuksiin, ja toimitaan aktiivisesti sellaisilla kansainvälisillä foorumeilla, jotka tuottavat lisäarvoa Lapin kansainvälisen profiilin kasvattamiseksi.

Hankkeessa luodaan pohjaa alueelliselle yhteistyölle ja viedään samalla lappilaisia toimijoita osaksi kansainvälisiä verkostoja. Yrityksiä ja muita toimijoita kannustetaan lähtemään rohkeasti kansainvälistymään Euroopassa ja maailmalla, muun muassa kokoamalla onnistuneita kokemuksia kansainvälistymisen hyödyistä "Näin me se tehtiin" -tarinoiden muodossa.

Marraskuussa 2017 hankkeessa järjestettiin yli 200 osallistujaa kerännyt 'Discovering the Arctic Future - as Part of Europe" -konferenssi yhdessä EU:n Alueiden komitean kanssa. Vuoden 2018 lopulla tullaan järjestämään seminaari Brysselissä.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 432 760 €, josta 88,1% rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen toteuttamisaika on 20.02.2017 - 31.12.2018.