Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

LAPLAND-ABOVE ORDINARY Bränditeot

    

   

 

Lapland – Above Ordinary Bränditeot -hanke jatkaa Lapissa tehtyä brändityötä ja on seuraava askel kohti vahvaa,  monipuolista ja houkuttelevaa Lappi-brändiä. Lapin liiton hallinnoima  EAKR-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla sijaitseville kohderyhmille.  Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kaksi strategista bränditekoa, joita ovat brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors -verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeessa hallinnoidaan, ylläpidetään ja kehitetään Lappi-brändin sisältöjä.  Hankkeessa myös edistetään pienempien bränditekojen syntymistä.

Hankkeen myötä vahvistuva ja monipuolistuva Lappi-brändi hyödyttää alueen elinkeinoelämää monella tavalla. Lisäämällä tietoisuutta Lapin vahvuuksista se tukee elinkeinoelämän vientiponnisteluja ja auttaa avaamaan ovia uusille  markkinoille. Lisäksi vahva brändi houkuttelee alueelle osaavaa työvoimaa ja uusia yrityksiä. Brändikumppanuudet ja  Lapland Ambassadors - verkosto edistävät kansainvälisten suhteiden rakentumista ja Lapin brändiviestinnän avulla  tuetaan elinkeinoelämän omaa markkinointia sekä houkutellaan osaajia ja investointeja.