Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton valtuusto

Lapin liiton valtuuston on vastattava viimeisen kunnallisvaalien tuloksen mukaista ryhmien vaalilain mukaista suhteellisuutta. Myös alueellinen edustavuus sekä tasa-arvolain vaatimukset on otettava huomioon valtuustoa valittaessa.

Kuntien edustajainkokous 25.3.2013 valitsi Lapin liiton valtuuston vuosille 2013-2016. Valtuuston koko on 62 valtuutettua.

Lapin liiton valtuusto on maakunnan yhteistoimintaa ja kehittämistä ohjaava liiton korkein päättävä elin. Valtuusto pitää toimintavuoden 2013 aikana kaksi kokousta. Kevätvaltuusto  käsittelee liiton toimintakertomuksen,  tilinpäätöksen ja vastuuvapaudet.  Syysvaltuusto käsittelee vuoden 2013 toimintasuunnitelman, seuraavien vuosien varainhoitovuosien taloussuunnitelman sekä määrää lisäksi jäsenkuntien maksuosuudet.

Vuoden 2004 alusta liiton tehtäviin on kuulunut alueellisen pelastustoimen hoitaminen.