Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton toiminta

Kuntayhtymän perustehtävät

Lapin liitto on alueellinen poliittisesti ohjattu kuntien muodostama maakunnan kehittäjä ja edunvalvoja. Lapin liitto johtaa kansallista ja EU:n rakennerahastoihin liittyvää kehittämisohjelmatyötä. Lapin liitto vastaa maakuntakaavoituksesta sekä toimii keskeisesti maakunnan kansainvälisessä yhteistyössä. Lapin liitossa toimii myös Lapin pelastuslaitos, joka vastaa maakunnan alueellisesta pelastustoimesta.

Lapin liiton virasto toimii maakuntajohtajan johtamana. Maakuntajohtajan tukena toimii vastuualuepäälliköistä, viestintäpäälliköstä ja henkilöstön edustajasta koostuva johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontuu viikoittain pääsääntöisesti maanantaisin.

Edunvalvonta

Lapin liiton yksi keskeisiä tehtäväalueita on edunvalvonta, jolla edistetään maakunnan kannalta myönteistä päätöksentekoa niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin. Edunvalvonnassa pyritään vaikuttamaan valtion talousarvioon. Edunvalvonnassa ollaan tiiviissä yhteistyössä alueen kansanedustajien, kuntien ja poliittisten piirijärjestöjen kanssa.

Toiminta

Lapin liiton perussopimuksen mukaan Lapin liitto toimii maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja edunvalvonta-asioissa.

Liiton tehtävänä on hoitaa:

1. Maakunnan ja sen kuntien yhteisten etujen valvonta, henkisen ja aineellisen vaurastumisen edistäminen sekä maakunnan kehittäminen kunnallis-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, koulutus-, ympäristö- ja elinkeinoasioissa yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maakuntasuunnittelusta ja
 -kaavoituksesta vastaavan kuntayhtymän tehtävät.

3. Aluepoliittisen lainsäädännön mukaisen aluekehitysviranomaisen tehtävät.

4. Pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain mukaisen alueellisen pelastustoimen järjestäminen.

5. Muun lainsäädännön nojalla maakunnan liitolle kuuluvat tehtävät.