Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Edustajainkokous

Kuntien edustajainkokous valitsee joka 4. vuosi kuntavaalien tulosten perusteella valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohti, kuitenkin enintään neljännes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Kuntien edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kuukautta ennen kokousta. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa edustajien nimet hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen edustajainkokousta.