Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pitkän aikavälin nuorten koulutustarve-ennakointi

Valtioneuvosto tulee vuoden 2011 syksyllä päättämään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 - 2016. Kehittämissuunnitelmasta annetun asetuksen mukaan suunnitelma sisältää mm. koulutuksen määrälliset kehittämistavoitteet.

Näiden kehittämistavoitteiden asettamisen pohjaksi KT 2016 -ryhmä on laatinut ehdotuksen koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016. Ehdotus perustuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen joulukuussa julkaisemaan toimialojen arvonlisää ja työllisyyden kehitystä kuvaavaan tavoiteskenaarioon ja Opetushallituksen sen pohjalta ennakoimaan ammattirakenteen tavoitekehitykseen, poistumaan sekä aloittajatarpeeseen.

Ryhmä on joutunut tekemään ehdotuksensa koulutustarjonnan tavoitteiksi tilanteessa, jossa työmarkkinoille tulevat nuoret ikäluokat eivät riitä korvaamaan edes työvoiman poistumaa. Työryhmän laatima esitys perustuu näkemykselle, jonka mukaan suomalaisen teollisuuden osuus kansantalouden arvonlisästä kääntyy jälleen nousuun ja hyvinvointialojen tuottavuus kehittyy suotuisasti. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysalan työllisiä ennakoidaan vuonna 2025 olevan teollisuuden työllisiä enemmän. Esityksessä on, demografisen kehityksen puitteissa, pyritty turvaamaan sekä hyvä kansainvälinen kilpailukyky että kansalaisten hyvinvointipalveluiden saatavuus.

Työryhmä esittää koulutustarjonnan lisäämistä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla ja koulutustarjonnan vähentämistä kulttuurialalla ja matkailu- ravitsemis- ja talousalalla.

Lapin esitys OKM:öön nuorten koulutuksen aloittajatavoitteiksi:

Nuorten koulutuksen aloittajatavoitteet Lapissa 2016 OKM 16.6.2011.pdf (1363.0 kB)

  Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025, Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016 (koko 3,4 Mt)

Mitenna laskentatulokset tavoite- ja peruskehitysvaihtoehdoissa Lapin maakunnassa. 

Laskentatulos peruskehitys Lappi 28 2 2011.xls (905.0 kB)

Laskentatulos tavoitekehitys Lappi 28 2 2011.xls (906.0 kB)

Lisää infoa saa Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.