Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakuntaohjelma 2011-2014

Maakuntaohjelma on alueiden kehittämislain mukainen asiakirja, joka sisältää kehittämisen tavoitteet, keskeiset hankkeet ja muut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä rahoitussuunnitelman. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen vaikutuksista on laadittu arviointiselostus. Maakuntaohjelman linjaukset ohjaavat Lapin julkista kehittämisrahoitusta, maankäyttöä ja edunvalvontaa tulevalle nelivuotiskaudelle.

Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.3.2010 maakuntaohjelman lausuntokierrokselle. Lapin liiton valtuusto hyväksyi maakuntaohjelman ja arviointiseolostuksen kokouksessaan 20.5.2010.

Maakuntasuunnitelmassa esitettävän strategian pohjalta laaditaan edelleen keskipitkän aikavälin maakuntaohjelma. Maakuntaohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisemmin, kuinka ja millä kärkihankkeilla strategiaa toteutetaan. Lisäksi ohjelmassa kuvataan kansallisten erityisohjelmien, koheesio- ja kilpailukykyohjelman sekä osaamiskeskusohjelman, toteuttaminen Lapissa. Maakuntaohjelmaan kuuluu myös rahoitussuunnitelma ja arviointiselostus sekä saamelaiskäräjien valmistelema saamelaiskulttuuriosio.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistellaan vuosittain. Suunnitelmassa esitetään keskeisimmät maakuntaohjelmaa seuraavana vuonna toteuttavat hankkeet. Toteuttamissuunnitelma toimii myös maakunnan esityksenä valtion talousarvion laadintaa ja budjetin alueellista kohdentamista varten.