Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Kymmenen virran maa -hanke

Kymmenen virran maa -hanke on Lapin liiton toteuttama maaseudun tiedonvälityshanke. Hankkeella lisätään Lapin maaseudun asukkaiden valmiuksia erilaisiin omaehtoisiin kehittämistoimenpiteisiin sekä vahvistetaan maaseudun toimijoiden yhteistyötä.

Hankkeen päätavoitteena on Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelmassa määritellään Lapin maaseudun kehittämisen tahtotila ja painopistealueet, kymmenet elämänvoimaa ja tulovirtaa antavat lähteet.

Hankkeen toisessa vaiheessa edistetään kylien ja kuntien välistä yhteistyötä lähipalvelujen järjestämiseksi tiedottamalla, neuvonnalla ja neuvottelemalla sopimuksellisuudesta kuntien ja kylien kesken palveluista, jotka kunnat ulkoistavat ja joita kylillä ollaan halukkaita toteuttamaan. Hankkeessa edistetään myös Lapin maaseudulle muuttoa välittämällä tietoa maakunnan sisällä sekä valtakunnallisesti maallemuuton mahdollisuuksista. Hanke osallistuu maaseutumessuille ja järjestää maaseutuasumista käsittelevän Lapin maaseutufoorumin, tietoiskuja ja infotilaisuuksia sekä julkaisee Lapin maakuntasanomat maaseutuasumisen teemalla.

Lapin liiton kyläkoordinaattori työskentelee tiiviisti kentällä yhteistyössä kylien, kuntien ja toimintaryhmien sekä muiden maaseudun sidosryhmien kanssa.

Kymmenen virran maa -hanke toteutetaan Maaseuturahaston tuella ja sen rahoittamisesta vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2012 - 31.12.2014.

 
Eurooppa investoi maaseutualueisiin