Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi: Kaista Lappiin

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke on neljän maakunnan (Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa) yhteishanke, jonka ylimaakunnallisesta koordinoinnista vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Kokonaisuuteen liittyy vahvasti myös Pohjois-Savon alueella toimiva Kaista Savoon -hanke, jonka toteuttamisesta vastaa Sisä-Savon seutuyhtymä.

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hankkeen päätavoitteena on edistää nopeiden 100Mb/s -yhteyksien aikaansaamista mukana olevien maakuntien haja-asutusalueilla. Tavoitteena on tukea palveluiden saatavuutta, etätyömahdollisuuksia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä haja-asutusalueilla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kattavan nopeiden tietoliikenneyhteyksien verkon luominen maakuntiin.

Lapin liiton toteuttaman Kaista Lappiin -osuuden tavoitteiksi on hankesuunnitelmassa esitetty kolme tehtäväkokonaisuutta: kysyntäkartoitukset, uusien konseptien rakentaminen ja laajakaistasta tiedottaminen. Näistä jälkimmäinen muodostaa selkeän päätehtävän. Kysyntäkartoituksien tekemisellä tuetaan sekä operaattoreiden että kuntien päätöksentekoa laajakaistarakentamisen hankealueisiin liittyen. Uusien konseptien rakentamisella pyritään löytämään vaihtoehtoisia toteutusmalleja vaikeimpien hankealueiden toteuttamiseksi. Tiedottamisen tavoitteena on lisätä maakunnassa asuvien tietämystä ja kiinnostusta nopeista ja luotettavista verkkoyhteyksistä. Tiedottamisessa painottuu vahva paikallinen yhteistyö kuntien, Leader-toimintaryhmien, muiden hankkeiden ja kyläaktivistien kanssa.

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat maaseudun haja-asutusalueiden yritykset, vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä muut toimijat. Viimeiseen ryhmään kuuluvat esim. vesiosuuskunnat, mahdolliset kuituverkko-osuuskunnat, ja sisältöpalveluja tuottavat yritykset ja operaattorit. Välillisesti hankkeen toiminta hyödyttää huomattavasti laajempaa kohderyhmää - kuten kuntia, kun paluumuuttoa harkitsevien kriteerinä on etätyönteon mahdollistavien tietoliikennepalvelujen saatavuus. Paremmat yhteydet kasvattavat myös loma-asunnoilla vietettyä aikaa.

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hankkeen toteutusaika on 1.3.2011 - 28.2.2015. Kaista Lappiin -osuuden toteuttamisesta vastaa Lapin liiton laajakaistakoordinaattori. Hanke toteutetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuella ja rahoittamisesta vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Hankkeen rahoittamiseen osallistuu myös Lapin ELY-keskus.