Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjoinen Periferia

Pohjoinen periferia 2007-2013 on EU:n valtioiden välinen ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan syrjäisten alueiden kestävää taloudellista kehitystä. Ohjelma-alueeseen kuuluu maakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Irlannista, Pohjois-Irlannista ja Skotlannista sekä koko Islanti, Grönlanti ja Färsaaret. 

Lappi osallistuu aktiivisesti Pohjoinen periferia -hankeyhteistyöhön, jonka painopisteitä ovat muun muassa

  • innovaatioiden, verkostojen ja kilpailukyvyn edistäminen
  • syrjäisten alueiden liikenneratkaisujen kehittäminen saavutettavuuden parantamiseksi
  • vaihtoehtoisten energiamuotojen käytön lisääminen ja tehostaminen
  • harvaan asuttujen seutujen palveluratkaisujen kehittäminen erityisesti tietoliikennettä ja uutta teknologiaa hyödyntämällä.

Pohjoinen periferia -ohjelman kansallinen kontaktipiste toimii Lapin liitossa ja sitä hoitaa Paula Mikkola.