Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Manner-Suomen ESR-ohjelma

EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013 Suomessa toteutetaan yhtä valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa toimen- pideohjelmaa. ESR-ohjelmassa 2007 - 2013 on valtakunnallinen osio ja neljä alueellista osiota. Valtakunnallisiin teemojen mukaisiin hankkeisiin ohjataan noin puolet ESR-rahoituksesta. Etelä-Suomella, Länsi-Suomella, Itä-Suomella ja Pohjois-Suomella on oma alueellinen osionsa, joka perustuu alueiden työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin.

ESR-ohjelman tarkoituksena on tehdä inhimillisiä investointeja eli tukea erilaisia työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia menestyä, edistetään tasa-arvoisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Lisäksi parannetaan työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistetään uusien työpaikkojen luomista. ESR-ohjelmalla voidaan tukea myös yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä sekä parannetaan työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta kestävällä tavalla.

ESR-ohjelmassa rahoitetaan myös rakenteellisia hankkeita, jotka koskettavat laajaa joukkoa ihmisiä pitkällä aikavälillä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmien ja opetussuunnitelmien uudistamiset. Tavoitteena on parantaa koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on myös helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä aikuisväestön edellytyksiä osallistua koulutukseen.  

ESR-rahoitusta Lapissa myöntää Lapin ELY-keskus
Lapin liitto ei toimi kuluvalla kaudella ESR-hankkeiden rahoittajana.

 

vipuvoimaa    

EU-lippu