Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Interreg IV A Pohjoinen

Lapin liitto on myöntänyt ohjelmakaudella 2007-2013 EU-rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastosta Interreg IV A Pohjoinen ohjelmassa toteutettuihin hankkeisiin. Ohjelma on päättynyt, ja hankkeiden loppumaksatukset suoritetaan loppuun vuoden 2015 aikana.

Hankkeessa suoritetut toimenpiteet tulee dokumentoida siten, että hankkeen toteutuksessa kaikki vaiheet voidaan vaikeuksitta jälkeenpäin selvittää. Hankkeen kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat, varmennukseen liittyvät asiakirjat sekä muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat tulee säilyttää paloturvallisessa arkistossa vähintään  31.12.2025 saakka tai ajankohtaan, joka myöhemmin ilmoitetaan.  Mikäli Suomen lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaissa, säädetään tätä pidemmästä ajasta, sitä tulee noudattaa. Tositteiden sähköisestä säilyttämisestä on noudatettava kansallista lainsäädäntöä ja ryhdyttävä tarvittaessa hankekirjanpidon osalta erityistoimenpiteisiin yllä määriteltyjen säilytysvelvoitteiden noudattamiseksi.

 

Interreg IV A Pohjoinen rahoitustoiminta