Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Interreg IV A Pohjoinen

INTERREG IV A Pohjoinen on EU-ohjelma, jolla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä ohjelmakaudella 2007-2013. Ohjelman tavoitteena on valtakunnan rajojen ylittävän yhteistyön kautta tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjelma-alueella. Ohjelma käsittää Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan sekä saamelaisalueet. Norrbottenin lääninhallitus toimii Interreg IVA Pohjoinen ohjelman hallintoviranomaisena ohjelmakaudella 2007-2013.

Vuodesta 1995 lähtien Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja - Norjan välillä on toteutettu rajat ylittävää yhteistyötä Interreg ohjelman avulla. Interreg IVA Pohjoinen on kolmas alueella toteutettava Interreg ohjelma.

Interreg IV A Pohjoinen ohjelman yleistavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja yhteenkuuluvuutta. Ohjelmasta on mahdollista sada rahoitusta rajat ylittävien hankkeiden toteutukseen seuraavilla ohjelman prioriteettialoilla

  1. Elinkeinoelämän kehittäminen
  2. Tutkimus, kehitys ja koulutus
  3. Alueellinen toimivuus ja identiteetti
  4. Rajaton kehitys - Saamen osaohjelma

Ohjelman koko rahoitus on noin 74 miljoonaa euroa, josta reilut noin 34 miljoonaa euroa on EU-rahoitusta ja loput ohjelmaan osallistuvien maiden ja eri osapuolten rahoitusta.

Interreg IV A Pohjoinen rahoitustoiminta