Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

EU-ohjelmakausi 2000-2006

Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelma toteutettiin vuosien 2000-2006 aikana. Lapin tavoite 1-ohjelma 2000-2006 laadittiin laajapohjaisena lappilaisena yhteistyönä parantamaan Lapin hyvinvointia. Lapissa tavoite 1-ohjelman strategisena tavoitteena oli lisätä taloudellista kasvua, jotta alueelle saadaan syntymään uusia työpaikkoja sekä uutta yrittäjyyttä ja että työttömyyttä voidaan alentaa. Lapin liitto on myöntänyt ohjelmakaudella 2000-2006 EU -rahoitusta hankkeille Tavoite 1-ohjelmasta.

Ohjelma on sulkeutunut ja päättyvien hankkeiden maksatukset on suoritettu loppuun vuoden 2008 aikana. Sulkemisen jälkeen Lapin liitto antaa komissiolle raportin ohjelman toteutumisesta. Vasta sitten komissio suorittaa Suomelle ohjelman loppuerän maksun.

Komission asetuksen n:o 2355/2002.pdf (78.0 kB) mukaan hankkeiden kustannuksiin ja valvontaan liittyviä asiakirjoja on säilytettävä komission saatavilla kolmen vuoden ajan loppuerän maksun jälkeen. Sähköistä asiointia koskevan lain (laki n:o 1318/1999 ) 38 §:n mukaan hankkeen sähköiset asiakirjat on arkistoitava siten, että niiden alkuperäisyys ja säilyminen sisällöltään muuttumattomana voidaan myöhemmin osoittaa.

Edellä mainittuihin säännöksiin perustuen pyydämme teitä säilyttämään Tavoite 1-ohjelman hankeasiakirjat vuoden 2015 loppuun saakka. Lisäksi tulee huomioida, että kansallisesti määrätyt asiakirjojen säilytysajat voivat olla pidempiä (esim. kirjanpitolaki).