Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

EU-ohjelmat

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpanostrategia Manner-Suomessa. Ohjelma-asiakirjassa on määritelty rakennerahastotoiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet ohjelmakaudelle.  

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma

Pohjois-Suomen EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) - toimenpideohjelmalla 2007-2013 edistetään innovaatiokilpailukykyä ja yritysten kasvua. Lisäksi pyritään parantamaan saavutettavuutta sekä vahvistamaan alueen vetovoimatekijöitä. Ohjelman tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa ja vastata elinkeinoelämän rakennemuutokseen.  

Manner-Suomen ESR-ohjelma
ESR-ohjelman tarkoituksena on tehdä inhimillisiä investointeja eli tukea erilaisia työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia menestyä, edistetään tasa-arvoisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. Lisäksi parannetaan työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistetään uusien työpaikkojen luomista. ESR-ohjelmalla voidaan tukea myös yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä sekä parannetaan työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta kestävällä tavalla.
Maakunnan yhteistyöryhmä

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toimielin. 

Interreg V A Pohjoinen

 EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014 - 2020. Pohjoinen -ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Interreg IV Pohjoinen

Lapin liitto on myöntänyt ohjelmakaudella 2007-2013 EU-rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastosta Interreg IV A Pohjoinen ohjelmassa toteutettuihin hankkeisiin. Ohjelma on päättynyt.

Kolarctic CBC 2014-2020

Kolarctic CBC 2014-2020 on yksi Euroopan naapuruusohjelmista (ENI-ohjelmista). Se edistää hyvää naapuruutta  EU:n ulkorajojen yli.

Pohjoinen Periferia

Pohjoinen periferia 2007-2013 on EU:n valtioiden välinen ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan syrjäisten alueiden kestävää taloudellista kehitystä. Ohjelma-alueeseen kuuluu maakuntia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Irlannista, Pohjois-Irlannista ja Skotlannista sekä koko Islanti, Grönlanti ja Färsaaret.