Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin kehittäminen ja edunvalvonta

Lapin liitolla on tärkeä rooli maakunnan kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Näillä sivuilla voit tutustua toimintaamme.

Lakisääteisenä aluekehitysviranomaisena Lapin liitto johtaa maakunnassa aluekehitystyötä; vastaa maakunnallisten kehittämisstrategioiden ja - ohjelmien laatimisesta, aluekehittämistoimien suunnittelusta, sekä rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja hallinnoinnista.

Käytännön kehittämistyötä suuntaavat ensisijaisesti Lapin maakuntasuunnitelma, Lapin maakuntaohjelma ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Ja Lapikkaan - Lapin esityksen uudesta kasvun ja kehityksen aluehallinnosta löydät täältä.

Lapin liitto toimii myös aluekehityshankkeiden rahoittajana. Lapin liitolla on käytettävissään sekä kansallista että EU-rahoitusta, jota myönnetään Lapin tavoitteita edistäviin projekteihin. Lue lisää EU-ohjelmista  ja maakunnan kehittämisrahasta.  Tutustu myös alueelliset innovaatiot ja kokeilut  AIKO  -rahoitukseen.

Kunta-asioissa voit tutustua muun muassa kuntatalouden lukuihin ja yhteispalveluasioihin. 

Aluekehitystyön rinnalla Lapin liitto edistää maakunnan tavoitteiden saavuttamista ajamalla Lapin etuja kansallisessa ja EU-tason poliittisessa päätöksenteossa esimerkiksi ottamalla kantaa Lapin kannalta keskeiseen lainsäädäntöön sekä vuosittain valtion talousarvion sisältöön. 

Kaikessa toiminnassaan Lapin liitto tekee avointa yhteistyötä lappilaisten kumppaniensa kanssa.