Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin matkailun strateginen kehittäminen

Matkailu on Lapin tärkeimpiä toimialoja. Matkailun vuosittain tuottama tulovaikutus on 630 M€ ja työllistävä vaikutus n. 5000 htv. jonka lisäksi matkailu työllistää suuren määrän sesonkityövoimaa.

Lapissa on tällä hetkellä noin 2,3 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä ja vähintään saman verran rekisteröinnin ulkopuolisia yöpymisiä. Lapin matkailu on erittäin kansainvälistä. Lappi houkuttelee matkailijoita noin 140 eri maasta vuosittain. Yöpymisistä noin 40 % on kansainvälisten matkailijoiden yöpymisiä.

Lapin matkailustrategia 2015 - 2018

Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittelemällä vision ja kehittämisen painopistealueet. Tavoitteena on matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen ja myynnin kasvattaminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä matkailua kestävästi ja painottaen erityisesti saavutettavuuden, tuotekehityksen ja markkinoinnin toimenpiteitä.

 
Lapin matkailun maankäyttöstrategia 2040

Lapin matkailun maankäyttöstrategia sijoittuu maakunta- ja kuntakaavoituksen väliin yhtenä ohjaavana työvälineenä. Strategian tavoitteena on tuoda esiin matkailun maankäyttötarpeita suhteessa muihin toimialoihin, kartoittaa hyviä käytäntöjä sekä luoda periaatteita maankäytön yhteensovittamiselle.

Matkailutilastot

Tilastopaketti sisältää tiedot rekisteröidyistä yöpymistä Lapissa ja Lapin matkailualueilla. Kuukausittaiset tilastot päivitetään kahden kuukauden viiveellä. Matkailutilastot löydät täältä.

Matkailumarkkinointi

Lapin matkailumarkkinointia toteutetaan laajapohjaisena yhteistyönä, jossa ovat mukana Lapin ja koillismaan kunnat, Finpro Visit Finland ja Finavia. Toteutuksesta vastaa House of Lapland. Matkailumarkkinoinnin sisältöihin pääset tutustumaan täältä.

Lapin matkailuparlamentti

Lapin matkailuparlamentti on vuosittain toteutettava seminaari, joka tarjoaa erinomaisen foorumin kohtaamisille, tiedonvaihdolle ja keskustelulle. Matkailuparlamentin esiintyjät ovat kotimaisia ja kansainvälisiä matkailualan asiantuntijoita. Seminaari järjestetään eri puolilla Lappia syksyllä.

Syksyllä 2016 Matkailuparlamentissa aiheina muun muassa jakamistalous ja rajat ylittävä matkailuyhteistyö.

Tutustu edellisten matkailuparlamenttien sisältöihin täältä.