Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin matkailun strateginen kehittäminen

Matkailu on Lapin tärkeimpiä toimialoja. Matkailun vuosittain tuottama tulovaikutus on noin miljardi euroa ja työllistävä vaikutus n. 5000 htv. Lisäksi  matkailu työllistää suuren määrän sesonkityövoimaa.

Lapissa on tällä hetkellä noin 2,6 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä ja vähintään saman verran rekisteröinnin ulkopuolisia yöpymisiä. Lapin matkailu on erittäin kansainvälistä. Lappi houkuttelee matkailijoita noin 140 eri maasta vuosittain. Yöpymisistä noin puolet on kansainvälisten matkailijoiden yöpymisiä.

Lapin matkailustrategia 2015 - 2018

Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittelemällä vision ja kehittämisen painopistealueet. Tavoitteena on matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen ja myynnin kasvattaminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä matkailua kestävästi ja painottaen erityisesti saavutettavuuden, tuotekehityksen ja markkinoinnin toimenpiteitä.

 
Lapin matkailun maankäyttöstrategia 2040

Lapin matkailun maankäyttöstrategia sijoittuu maakunta- ja kuntakaavoituksen väliin yhtenä ohjaavana työvälineenä. Strategian tavoitteena on tuoda esiin matkailun maankäyttötarpeita suhteessa muihin toimialoihin, kartoittaa hyviä käytäntöjä sekä luoda periaatteita maankäytön yhteensovittamiselle.

Matkailutilastot

Tilastopaketti sisältää tiedot rekisteröidyistä yöpymistä Lapissa ja Lapin matkailualueilla. Kuukausittaiset tilastot päivitetään kahden kuukauden viiveellä. Matkailutilastot löydät osoitteesta  www.matkailutilasto.fi  (käyttö edellyttää kirjautumista),  Tilastokeskuksen  sivuilta tai Tilastopalvelu  Rudolfista.

Matkailumarkkinointi

Lapin matkailumarkkinointia toteutetaan laajapohjaisena yhteistyönä, jossa ovat mukana Lapin ja koillismaan kunnat, Finpro Visit Finland ja Finavia. Toteutuksesta vastaa House of Lapland. Matkailumarkkinoinnin sisältöihin pääset tutustumaan  täältä.

Lapin matkailuparlamentti

Lapin matkailuparlamentti on vuosittain toteutettava seminaari, joka tarjoaa erinomaisen foorumin kohtaamisille, tiedonvaihdolle ja keskustelulle. Matkailuparlamentin esiintyjät ovat kotimaisia ja kansainvälisiä matkailualan asiantuntijoita. Seminaari järjestetään eri puolilla Lappia syksyllä.

Matkailuparlamentin järjestävät yhteistyössä Lapin matkailuelinkeinon liitto LME, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI ja Lapin liitto. 

Vuoden 2018 matkailuparlamentti järjestetään Levillä 20.-21.9.2018 teemalla Arktisen matkailun uudet haasteet. Lisätietoja  täältä.  

Tutustu edellisten matkailuparlamenttien sisältöihin  täältä.