Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin malli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin

Lapin malli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin-hankkeen   (Lapin sote-malli selvityshanke)   esityksenä syntyivät Lapin maakunnan
 

A) Sote-palveluverkko-malli : karttamalli, jossa on paikkakunta-kohtaiset palvelutasomerkinnät E (erikois), A (alue) tai L (lähi).

B) Sote-palvelutaso-malli (jako lähi-, alue- ja erikoistasoihin).

Selvitystyön tuotoksia käytetään hyödyksi valtakunnan uuden sote-linjauksen (23.3.2014) mukaisen lainvalmistelun ja Pohjois-Suomen sote-alueen muodostamisen lappilaisessa edunvalvonnassa. Tätä varten on käynnistetty SOTE-LAPPI-hanke ajalle 1.4. - 30.6.2014.

Keskeiset toimenpidekokonaisuudet SOTE-LAPPI-hankkeessa ovat seuraavat:

1. Tuotannon sote-integraatio ja kilpailukyvyn turvaaminen - toiminta lappilaisissa käsissä.

2. Järjestämisessä alueellisen vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja lappilaisen paikallistuntemuksen hyödyntäminen.

3. Edunvalvonta keskushallintoon, poliittiseen tasoon ja erva-pohjaisen sote-alueen rakentajiin, lähipalvelulain sisältöön vaikuttaminen, maakunnan yhteinen lausunto tulevaan lakiesitykseen.

SOTE-LAPPI-hankkeen ohjausryhmänä jatkaa Lapin Sote-malli selvityshankkeen ohjausryhmä täydennettynä kolmen seutukunnan edustajalla.

Lapin liitto 
Mika Riipi (pj), Maiju Hyry, Ritva Kauhanen, Marjo Säärelä 

Lapin sairaanhoitopiiri
 Tapio Kekki 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Pertti Sakaranaho 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 
Kemin kaupunki Liisa Niiranen 
Rovaniemen kaupunki Matti Ansala 
Tornion kaupunki Raimo Ronkainen 
Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto 
Itä-Lappi Auvo Kilpeläinen 
Pohjois-Lappi Vuokko Tieva-Niittyvuopio 
Tunturi-Lappi Kyösti Tornberg

Ohjausryhmä toimii selvitysmies Tommi Lepojärven työn ohjaajana. Lisäksi selvitysmies ja maakuntajohtaja raportoivat Lapin liiton hallitukselle jokaisessa selvityksen hankeajalle ajoittuvassa hallituksen kokouksessa.