Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Tasa-arvoista yhteistyötä
Lapin järjestöstrategia -hanke

Tasa-arvoista yhteistyötä - Lapin järjestöstrategia -hanke on lappilaisten järjestöjen aloitteesta käynnistetty maakunnallinen kehittämishanke ajalle 15.4.2013 - 31.5.2014. Hanke toteutetaan maakunnan kehittämisrahan tuella ja hanketta hallinnoi Lapin liitto.

Hankkeen käytännön toteuttamista ohjaa lappilaisista järjestöistä koostuva maakunnallinen järjestöneuvottelukunta ja sen jäsenistä koostuva ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet löydät tästä linkistä.

Hankkeen tavoitteena on laatia Lapin maakuntaan maakunnallinen järjestöstrategia. Järjestöstrategian avulla lappilaiset järjestöt tekevät näkyväksi järjestöjen yhteisen tahtotilan niistä toimenpiteistä, joiden avulla järjestöt tulevaisuudessa pystyvät entistä paremmin tukemaan lappilaisen ihmisen hyvää elämää. Tähän työhön myös järjestöt tarvitsevat valtion ja kunnan tukea ja toiminnan edellytyksiä tasa-arvoisina kumppaneina.

Miten pääset mukaan:

Järjestöille suunnattu kysely avautuu syyskuun ensimmäisellä viikolla.  Lapin maakunta on laaja ja rekisteröityjä yhdistyksiä on yli 7000 (Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri 2013). Kyselyn avulla pyritään turvaamaan mahdollisimman monen järjestötoimijan äänen kuuleminen ja osallistuminen yhteiseen työskentelyyn. 

Kyselyn jälkeen toteutetaan loka-marraskuussa 2013 Lapin seutukunnissa kuusi Tehemä pois -työpajaa. Näissä työpajoissa jatketaan strategian työstämistä konkreettisiksi, järjestöjä koskeviksi toimenpiteiksi. Työpajojen toteutuspaikkakunnat ja ohjelman löydät oikealla olevasta palkista. Työpajojen tarkempi ohjelma ja toteuttamispaikkakunnat sekä ilmoittautumiset työpajoihin alkavat 28.8.2013

Maakunnallisen järjestöstrategia-luonnoksen työstäminen aloitetaan heti työpajojen tuottamien materiaalien pohjalta. Tiedot kommentointikierroksesta ja sen tarkemmasta aikataulusta tulevat tälle sivulle aikataulun tarkennuttua loppuvuodesta 2013.

Strategian julkaisu tapahtuu Kukanpäivänä 13.5.2014 järjestettävässä maakunnallisessa tilaisuudessa, jossa tehdään järjestötoimintaa näkyväksi. Ota yhteyttä ja tule mukaan suunnittelemaan tapahtumaa!
Tule mukaan tekemään Lappilaista järjestöhistoriaa!