Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma 2018-2025

 

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma julkaistiin huhtikuussa 2018. Kehittämisohjelma kokoaa yhteen Lapin liiton Arktinen biotalous -hankkeen neljä pääteemaa: elintarvikkeet & luonnontuotteet, hajautettu uusiutuva energia, puurakentaminen sekä sininen biotalous (järvikalastus). Kehittämisohjelman tarkoituksena on esitellä kaikkien edellämainittujen teemojen nykytilanne Lapissa sekä tavoitetilanne vuoteen 2025 tähdäten. Lisäksi ohjelma esittelee konkreettisia toimenpiteitä, joihin eri toimijat kehittäjistä yrittäjiin ja koulutusorganisaatioista rahoittajiin voivat tarttua, jotta Lapin Arktisen biotalouden kattovisio  "Puhtaasti lappilaisia huipputuotteita - kestävästi yrittäjyys edellä!"  saavutetaan. Tehemä yhessä pois  #RakkauestaLappiin!  

Kehittämisohjelmaa aletaan jalkauttaa 1.5.2018 alkaneessa   Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hankkeessa