Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hanke

LAPIN ARKTINEN MATKAILUEKOSYSTEEMI:
Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen

Tavoitteet ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisesti.

Hankkeessa

  • Laaditaan uusi Lapin matkailustrategia vuosille 2019 - 2022. Strategian pohjaksi toteutetaan skenaariotyö
  • Tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri ja sitoutetaan matkailutoimijat siihen entistä tiiviimmin
  • Kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden (elinkeino, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehittämisorganisaatiot) työnjakoa
  • Vaikutetaan aktiivisesti päätöksentekoon matkailustrategian tavoitteiden mukaisesti sekä valmistaudutaan seuraavaan rakennerahastokauteen.

Hankeaika: 1.1.2018 - 31.8.2020. 
Kokonaisbudjetti: 285.000€, josta EAKR -tuki on 270 750€.

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hanke-esittely >>

Matkailun kuvaajia ja tietolähteitä Lapin luotsissa >>

 
Paikallissisältö on hetkellisesti pois käytöstä.