Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hanke

LAPIN ARKTINEN MATKAILUEKOSYSTEEMI:
Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelma mukaisesti.

Taustaa

Lapin matkailu kehittyy vahvasti, mutta on samaan aikaan uusien haasteiden edessä. Nopea kasvu vaatii panostuksia ympärivuotisuuden ja saavutettavuuden kehittämiseen sekä kestävä ja hallitun kasvun turvaamiseen. Maakuntauudistus tuo muutoksia kehittämisrakenteisiin ja haastaa etsimään uusia tapoja toimia. Uudet haasteet edellyttävät tehokkaampia toimintamalleja myös kehittämistyöhön, Lapin matkailustrategian uudistaminen on ajankohtaista.

Tavoitteet ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisesti.

Hankkeessa

  • Laaditaan uusi Lapin matkailustrategia vuosille 2019 - 2022. Strategian pohjaksi toteutetaan skenaariotyö
  • Tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri ja sitoutetaan matkailutoimijat siihen entistä tiiviimmin
  • Kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden (elinkeino, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehittämisorganisaatiot) työnjakoa
  • Vaikutetaan aktiivisesti päätöksentekoon matkailustrategian tavoitteiden mukaisesti sekä valmistaudutaan seuraavaan rakennerahastokauteen.

Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2019 (24 kk)
Kokonaisbudjetti: 285.000€