Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hanke

LAPIN ARKTINEN MATKAILUEKOSYSTEEMI:
Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen

Tavoitteet ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisesti.

Hankkeessa

  • Laaditaan uusi Lapin matkailustrategia vuosille 2019 - 2022. Strategian pohjaksi toteutetaan skenaariotyö
  • Tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri ja sitoutetaan matkailutoimijat siihen entistä tiiviimmin
  • Kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden (elinkeino, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehittämisorganisaatiot) työnjakoa
  • Vaikutetaan aktiivisesti päätöksentekoon matkailustrategian tavoitteiden mukaisesti sekä valmistaudutaan seuraavaan rakennerahastokauteen.

Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2019 (24 kk)
Kokonaisbudjetti: 285.000€, josta EAKR -tuki on 270 750€.

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hanke-esittely >>

Matkailun kuvaajia ja tietolähteitä Lapin luotsissa >>

 

Tervetuloa matkailun hankepäivään 22. marraskuuta Rovaniemelle

Järjestämme yhdessä Matkailun koulutus- ja tutkimusinstituutin kanssa matkailuhankkeiden toteuttajille ja toteuttamista suunnitteleville yhteisen Lapin matkailun hankepäivän marraskuussa.

Lapin matkailustrategia on päivitetty vuosille 2020-2023. Matkailun kehittämisestä pääosa tapahtuu jatkossakin hankkeilla. Hankerahoituksen kohdentaminen tehokkaasti ja aidosti elinkeinoa eteenpäin vievät hankkeet ovat erittäin tärkeitä.

Vuorovaikutteisessa tilaisuudessa perjantaina 22.11.2019 pohdimme matkailuhankkeiden tavoitteita suhteessa matkailustrategian linjauksiin. Ideoimme yhdessä seuraavan ohjelmakauden matkailuhankkeita, joihin kuu-lemme kommentteja myös rahoittajilta.

Tilaisuus on avoin kaikille matkailuhankkeiden toteuttajille ja toteuttamista suunnitteleville organisaatioille ja yrityksille, lämpimästi tervetuloa!

Aika: 22.11.2019, klo 12.30-16.00
Paikka: Y-North tapahtumatila, Aittatie 3, 96100 ROVANIEMI

Ilmoittautumislomakkeen tilaisuuteen löydät tästä linkistä.

Tilaisuuden ohjelma


12:30 Tervetuloa ja johdanto päivään
Maria Hakkarainen, MTI
Kristian Sievers, Lapin liitto

12:40 Käynnissä olevat matkailuhankkeet
Hankevetäjät ja hankeorganisaatiot

Hankkeiden tuloksia ja toimenpiteitä:
esittely (pitchaus max. 2min.) ja ryhmätyöskentely

13.45 Yhteenveto
14.00 Kahvitauko ja verkottumista

14.30 Lapin matkailustrategia ja kehittämishaasteet
Kristian Sievers, Lapin liitto

14.45 Hankeideointi-workshop

Rahoittajien kommentit ja esittelyt
Fasilitointi Kristian Sievers, Minni Haanpää, Miisa Pietilä

15.45 Tilaisuuden yhteenveto

16.00 Tilaisuuden päätös