Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

LAPE-muutosohjelma 2019

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) jatkuu vuoden 2019. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.

Muutosta johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanossa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus.

Lapissa muutosohjelman kehittämisen vuonna 2019 osa-alueita ovat: 

TAUSTAA

LAPSI JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMA

Mikä on Lapsi- ja perhepalveluiden eli LAPE-muutosohjelma?

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 2017 - 2019 on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Hankkeen tavoitteina ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Miten eroaa aiemmista lapsi- ja perhepalveluista?

LAPE-muutosohjelman painopistealueena on vahvistaa entistä enemmän ennaltaehkäiseviä, varhaisen tuen ja hoidon palveluja perheille. Muutostyötä tehdään kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia.

Kärkihankkeen päämääränä on lapsi- ja perhepalveluiden uudistaminen siten, että ne vastaavat

nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on ollut lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ohjaavat periaatteet:

 

 

LAPE-muutosohjelman toimeenpanoa tukee THL:n Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö. Vuonna 2019 THL:

  • tukee perhekeskustoiminnan ja opiskeluhuollon kehittämistä
  •  järjestää lastensuojelun systeemisen tiimimallin kouluttajakoulutukset          
  • vahvistaa tietotuotantoa.

 

Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeen tulokset

Ensimmäisessä Lapin LAPE-hankkeessa 2017 – 2018 luotiin Lappiin perheiden voimavaroja vahvistava perhekeskustoimintamalli, jolla vahvistetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja varhaisen tuen muotoja koordinoidusti. Samalla edistetään lasten ja nuorten palvelutarpeisiin vastaamista ja perheiden osallisuutta.

Erityistä mallissa on, että siinä sovitetaan yhteen julkiset palvelut sekä järjestöjen, seurakuntien, yksityisten sekä vapaaehtoisten toimijoiden palvelut.

Lapissa on voimakkaasti kehitetty sähköisiä palveluja. Käyttöön on otettu muun muassa kuvapuhelinpalvelut, sähköinen ajanvaraus sekä verkkoneuvonta.

Lapin LAPE-hankkeen kehittämisen osa-alueita olivat:   

  • Maakunnallisen perhekeskusverkoston kehittäminen
  • Vanhemmuuden tuen palvelut
  • Eropalvelut
  • Palveluohjaus- ja neuvonta
  • Saamenkielen ja kulttuurin huomioiminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa
  • Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi
  • Erikoissairaanhoidon palvelut perhekeskuksessa

 

Hankkeen sisältö ja tulokset on koottu PowerPoint-esitykseksi:

Tutustu myös Lapin LAPE-hankkeen kotisivuihin, joilla on kaikki hankkeen tuottama aineisto: