Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Landskapsplan for Nord-Lappland 2040

I Lappland går fylkesreguleringen frem etter delområder. Området for Norra Lapplands fylkesplan består av Inari, Sodankylä og Utsjoki. I tillegg til Norra Lappland er påvirkningsområdene hele Lappland fylke samt nærområdene i Norge og Russland. Samenes hjembygdsområde i Norra Lapplands fylkesplan (Finsk lov om sameting 17.07.1995/974) består av kommuneområdene Inari og Utsjoki samt Lapplands reindriftsområde i Sodankylä kommune. Skolte-området ligger i østre del av Inari kommune.

Fylkesplanen er en generell plan for arealbruket i fylket eller deler av dette. Tidsrommet for fylkesplanen er 10-30 år. Fylkesplanen reguleres av Finlands lov og regulering for arealbruk og utbygging. Etter endringen i finsk lov om arealbruk og bygging som tredde i kraft 01.02.2016 blir ikke fylkesplanene godkjent av miljødepartementet lengre. Fylkesplanen godkjennes av rådet i Lapplands Förbund. Man har muligheten til å klage på avgjørelsen av godkjennelsen til forvaltningsdomstolen i Nord-Finland.


Fylkesplanen presenteres på et kart. Planen inneholder også reguleringsmerknader og -bestemmelser. I tillegg inneholder planen også en forklaring, hvor planens målsetninger, løsningenes begrunnelser og beskrivelser samt konsekvensanalyse kommer frem (Markanvändnings- och bygglag § 29).

I fylkesplanen presenterer man prinsippene for arealbruk og samfunnsstruktur og viser områdene som er nødvendige for utviklingen av fylket. Områdereservasjoner vises bare i den grad og så nøyaktig som det er nødvendig med hensyn til den nasjonale og fylkesmessige målsetningen eller for å kunne tilpasse arealbruken av områdene i flere enn ett fylke til hverandre. (Markanvändnings- och bygglag § 25, 4. ledd) .

 

Sammendrag på norsk.pdf (1012.4 kt ) 

BESTEMMELSER I LANDSKAPSPLANEN OG FORKLARING PÅ BENEVNELSENE.pdf (968.4 kt ) 

KART.pdf (2520.3 kt )