Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelma 2020

Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelmaa koottiin eri puolilla maakuntaa laajalla, osallistavalla valmistelulla ja alhaalta ylöspäin -periaatteella tiiviissä yhteistyössä Lapin liiton, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Lapin Leader-toimintaryhmien sekä muiden lappilaista maaseutua kehittävien tahojen ja maaseudun asukkaiden kanssa. Maaseutuohjelma esittää Lapin maaseudun toimijoiden yhteisen tahtotilan siitä, millainen lappilainen maaseutu on vuonna 2020 ja millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään.

Lapin maaseutuohjelma on koottu kaikkien lappilaisten maaseudun kehittäjien työvälineeksi ja sisältää esityksiä niin maaseuturahaston ja rakennerahastojen varoilla kuin edunvalvonnalla ja talkootyöllä toteutettavista toimenpiteistä. Ohjelmassa esitetyt 21 toimenpidettä jakaantuvat kahden Lapin maaseudun kehittämisen painopisteen alle. Painopisteet ovat hyvän maaseutuasumisen mahdollistaminen ja monipuolisen maaseutuyrittäjyyden edistäminen. Jokaisen toimenpide-esityksen alla on myös esitykset toimenpiteen toteuttajista ja rahoittajista. Maaseutuohjelman laatimisesta vastasi Lapin liiton Kymmenen virran maa - hanke, joka toteutettiin Maaseuturahaston tuella ja sen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.