Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Manner-Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella 2014-2020 yhtä kansallista rakennerahasto-ohjelmaa, joka sisältää sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaiset toimenpiteet.

Rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat
1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen. Lisää tietoa TEM:n sivuilta ja osoitteesta www.rakennerahastot.fi. Tutustu myös Rakennerahastot Pohjois-Suomessa -osioon.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma on valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman täydennysosa, joka täsmentää ohjelman toteutusta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellisessa suunnitelmassa nostetaan esiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä ja ohjelmatoteutuksen painotuksia. Maakunnassa tapahtuva aluelähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmaan, ja sitä täsmennetään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman tuettava toiminta on yhdenmukainen valtakunnallisen ohjelma-asiakirjan kanssa.

ESR rahoitusta haettavissa  ELY-keskuksesta   

Ohjeistus koronaviruksen aikana hankkeille. Lisäohjeistusta tulee myöhemmin Lapin liiton sivuille:

Koronavirusepidemian aiheuttamat erityisjärjestelyt rakennerahastohankkeissa


KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020

(Euroopan komissio hyväksynyt 11.12.2014)

Suomen rakennerahasto-ohjelma (virallisesti hyväksytty)
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma (16.6.2014)
Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman ympäristöselostus
(18.1.2013)
RR-hankkeiden valintaperusteet_luonnos (9.5.2014)


Lait ja asetukset

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 

Valtioneuvoston asetusalueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Valtioneuvoston asetusalueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta