Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmä

Lapin liitto on toiminut huhtikuusta 2016 lähtien koordinaattorina Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävän toimenpidesuunnitelman laatimisessa ja toimeenpanossa. Yhdessä Kemijoki Oy:n ja PVO-vesivoima Oy:n kanssa Lapin liitolla on tavoitteena pitkäjänteinen ja jatkuva yhteistyö vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Tavoitteen saavuttamiseksi Lapin liiton koordinoima vaelluskalatyöryhmä laati toimenpidesuunnitelman, jonka työstöaika oli 18.4.2016-31.12.2017. Yhteistyö sujui hyvin ja sitä päätettiin jatkaa uudella toistaiseksi voimassa olevalla hankesopimuksella. Työtä koordinoimaan perustettu vaelluskalatyöryhmä ohjaa aiemmassa hankkeessa laaditun Toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi mukaisia toimia. Suunnitelma käsittää Ounasjoen ja Kemijoen kokonaisuudessaan ja siinä huomioidaan myös muut alueen kalastusmatkailuun liittyvät hankkeet.

Tavoitteena on, että toiminta on riippumatonta, innovatiivista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Menettelytavat ovat vastuullisia ja toimintaympäristön huomioivia sekä läpinäkyviä ja yhteistyöhön pohjautuvia.

Lapin liitto vastaa sopimuksen mukaan koordinaatiopalveluista, johon kuuluvat seuraavat tehtävät:

  • toimenpidesuunnitelman päivittäminen ja kehittäminen
  • toimenpiteiden mahdollisten toteuttajien kartoittaminen
  • hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimisen tukeminen
  • toteutuksen tukeminen
  • projektien keskinäinen koordinaatio ja yhteensovittaminen
  • projektien toteuttamisen seuranta ja osallistuminen tarvittaessa hankkeiden ohjausryhmiin
  • vaelluskalatyöryhmän kokousjärjestelyt
  • vaelluskalatyöryhmän sisäinen viestintä, sidosryhmäviestintä ja ulkoinen viestintä
Vaelluskalatyöryhmän koordinointihankkeen rahoituksesta vastaa Kemijoki Oy ja PVO- vesivoima Oy. Koordinaatiotoiminnan kustannusarvio vuositasolla on 93 400€ ja kustannukset jakautuvat seuraavasti: Kemijoki Oy 83 % ja PVO-vesivoima Oy 17 %.