Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

LAPLAND-ABOVE ORDINARY -hanke

Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue ja Lapin on lunastettava paikkansa. Lappi tarvitsee modernia aluemarkkinointia ja toimijoiden yhteistyötä.
 

Lappi-brändin kehittämishankkeessa luotiin tavoitemielikuvan pääviesti ja sen viisi vetovoimatekijää:

 

1.3.2013 käynnistyneellä EAKR-rahoitteisella LAPLAND - ABOVE ORDINARY- hankkeella varmistetaan Lappi-brändin tavoitemielikuvan laaja käyttöönotto, luodaan ja hallinnoidaan brändi-aineistoa, kehitetään lappi.fi -palvelun sisältöä, edistetään ja toteutetaan brändiä tukevia tekoja yhdessä partnereiden kanssa, käynnistetään hakukoneoptimointi ja yhteistyö muiden aluemarkkinointitoimijoiden kanssa. Suurta huomiota kiinnitetään siihen, miten Lappi-kuvaa voidaan parantaa pääkaupunkiseudulla ja muualla eteläisemmässä Suomessa. Lisäksi panostetaan pk-yritysten kansainvälistymisen tukemiseen brändiviestinnän keinoin ja luodaan brändin tavoitteiden, menestymisen ja kilpailijoiden seurantamallit. Nämä toimet edesauttavat myös mahdollisen pysyvän toimintamallin organisoimista ja rahoituksen selvittämistä.

Tuloksena riittävä massa lappilaisia yrityksiä, organisaatioita ja asukkaita omistautuu uusien asioiden tekemiseen, toteuttamaan myös itsenäisesti brändiä tukevia tekoja, linjauksia, tuotteita, palveluja, rakennuksia, taidetta, tiedettä, keksintöjä, politikkaa jne. Samalla maakunnan identiteetti vahvistuu, Lapin tunnettuus kaikista sen vahvuuksista kasvaa ja lappilainen kulttuuri sekä kulttuurisuhteet kukoistavat. Näin Lapista tulee vetovoimaisempi paikka työnhakijoille, asukkaille, nuorille ja investoijille.

Hanke etenee seuraavasti: