Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Lapin liiton hallitus on nimennyt neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Hilkka Halosen ja varapuheenjohtajaksi Raija Lummin.

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Järjestöjen kautta myös maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös maakunnallisessa ohjelmatyössä lisätä osallisuutta.

Neuvottelukunnan tehtävät


Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on mm. tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle:

1. tekemällä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi,
2. edistämällä järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä,
3. toimimalla lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa,
4. tukemalla järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön
5. vastaamalla maakunnallisen järjestöstrategian laatimisesta, prosessin ohjaamisesta ja toimeenpanosuunnitelman seuraamisesta.

 

Järjestöneuvottelukunnan rakenne:

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti lappilaista järjestökenttää. Järjestöneuvottelukunnan jäsenet löydät oikeasta sivupalkista.

 

Työvalikunta:

Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta valmistelee neuvottelukunnan kokoukset, tilaisuudet ja neuvottelukunnan antamat lausunnot.


Järjestöjen maakunnalliset teemaryhmät:

Järjestöjen strategiatyön pohjalta syntyi kolme teemallista verkostoa, joiden työskentely käynnistyy syyskaudella 2014. Nämä kolme verkostoa vievät eteenpäin järjestöjen määrittelemiä järjestöstrategian tavoitteita. Verkostoille on nimetty koollekutsujat, jotka ovat sitoutuneet kutsumaan toimijoita avoimeen työskentelyyn. Verkostojen käynnistämiseen liittyvät taustamateriaalit löydät oikeasta sivupalkista ylhäältä.

Alla verkostojen koollekutsujat:
Viestintäverkosto

Lappilaiset Kylät ry

Ukkoherrantie 15 B 18, 96100 Rovaniemi

Kyläasiamies 

Pirjo Riskilä p. 040-149 5919 lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

Tiedontuotanto

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry marika.ahola(at)lapinsote.fi

Järjestökeskusten verkosto
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry mervi.kestila(at)lapinsote.fi