Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Lapin liiton hallitus nimesi kokouksessaan 18.6.2012 neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Hilkka Halosen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Airaksisen.

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa. Lapissa toimii patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan 7 189 rekisteröityä yhdistystä (prh. 31.12.2013). Järjestöjen kautta myös maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten ääni entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan myös maakunnallisessa ohjelmatyössä lisätä osallisuutta.

Neuvottelukunnan tehtävät


Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on mm. tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle:

1. tekemällä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi,
2. edistämällä järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä,
3. toimimalla lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa,
4. tukemalla järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön
5. vastaamalla maakunnallisen järjestöstrategian laatimisesta, prosessin ohjaamisesta ja toimeenpanosuunnitelman seuraamisesta.

 

Järjestöneuvottelukunnan rakenne:

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti lappilaista järjestökenttää. Järjestöneuvottelukunnan jäsenet löydät oikeasta sivupalkista.

 

Työvalikunta:

Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta valmistelee neuvottelukunnan kokoukset, tilaisuudet ja neuvottelukunnan antamat lausunnot.

Järjestöjen maakunnalliset teemaryhmät:

Järjestöjen strategiatyön pohjalta syntyi kolme teemallista verkostoa, joiden työskentely käynnistyy syyskaudella 2014. Nämä kolme verkostoa vievät eteenpäin järjestöjen määrittelemiä järjestöstrategian tavoitteita. Verkostoille on nimetty koollekutsujat, jotka ovat sitoutuneet kutsumaan toimijoita avoimeen työskentelyyn. Verkostojen käynnistämiseen liittyvät taustamateriaalit löydät oikeasta sivupalkista ylhäältä.

Alla verkostojen koollekutsujat:
Viestintäverkosto
Lapin ensi- ja turvakoti tanja.saleva(at)lapinensijaturvakoti.fi
Tiedontuotanto
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys sanna.hiltunen(at)lapinsote.fi
Järjestökeskusten verkosto
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys sanna.hiltunen(at)lapinsote.fi