Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaava osittainen kumoaminen

Korkein hallinto-oikeus on antanut 16.2.2017 päätöksen Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen vahvistamista koskevasta asiasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

 1. Korkein hallinto-oikeus oikaisee ympäristöministeriön päätökseen liitetyn valitusosoituksen kuulumaan siten, että ympäristöministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

2. Valitus hylätään. Ympäristöministeriön päätöstä ei muuteta.
3. Lounais-Lapin Vihreät ry:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.
4. Lausuminen ympäristöministeriön päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

  KHO 16.2.2017 päätös.pdf (9539.3 kt )

 

Ympäristöministeriö vahvisti 10.5.2016 Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen käsittää osia Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Simon kunnista. Suunnittelualue käsittää Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan alueen. Maakuntakaavan osittaisella kumoamisella kumotaan Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan ydinvoimalaitoksen suojavyöhyke (sv-1) määräyksineen, maakuntakaava-alueen raja ja moottorikelkkailureitit sekä energiahuollon alueen merkinnästä ydinvoimalaitokseen viittaavat merkinnän selitykset ja määräykset.

 

Ympäristöministeriö katsoo, että Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä asetetut sisältövaatimukset.

 

Kaavasta tehtiin kolme valitusta, jotka hylättiin. Kaavasta ei jätetty vahvistamatta mitään osia. 

Linkki ympäristöministeriön päätökseen  

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen aineisto:

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan kumoaminen selostus 16.2.2017.pdf (17160.9 kt )

Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen kaavakartta 16.2.2017.pdf (342.4 kt )

  Maakuntakaavakarttojen yhdistelmä.pdf (580.3 kt )