Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Pohjoiskalotin neuvosto

Pohjoiskalotin neuvosto on pohjoismainen rajayhteistyöorganisaatio, jonka päärahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto.

 

Maantieteellisesti Pohjoiskalotti käsittää Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnat Norjasta, Suomesta Lapin maakunnan ja Ruotsista Norrbottenin läänin. Pohjoiskalotin neuvoston toimintaan osallistuvat aluepolitiikasta vastaavien viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajat.

 

Pohjoiskalotin neuvoston sihteeristö toimii Lapin liitossa.

 

Pohjoiskalottiyhteistyön painopisteitä ovat

  • aluepolitiikka
  • infrastruktuurin, viestintä- ja liikenneyhteyksien kehittäminen
  • väestönkehityksen haasteisiin vastaaminen yhteisillä palveluratkaisuilla
  • työvoiman liikkuvuus, yhteiset työmarkkinat
  • Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnan kehittäminen
  • ympäristö- ja luonnonsuojeluyhteistyö


Uusia toimintamalleja etsitään yhdessä kokemuksia vaihtamalla ja hyvien käytäntöjen vertailulla. Pohjoiskalotin neuvosto voi tukea myös toimintoja, joilla suunnitellaan tai toteutetaan Interreg V A Pohjoinen ohjelman hankkeita. Tuettavien hankkeiden tulee kuitenkin noudattaa aina neuvoston omia toiminnan tavoitteita.