Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Pohjoiskalotin neuvosto

Pohjoiskalotin neuvosto on pohjoismainen rajayhteistyöorganisaatio, jonka päärahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto.

 

Maantieteellisesti Pohjoiskalotti käsittää Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnat Norjasta, Suomesta Lapin maakunnan ja Ruotsista Norrbottenin läänin. Pohjoiskalotin neuvoston toimintaan osallistuvat aluepolitiikasta vastaavien viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajat.

 

Lapin liitto toimii Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajana vuosina 2009-2010. Neuvoston sihteeristö toimii myös Lapin liitossa.

 

Pohjoiskalottiyhteistyön painopisteitä ovat

  • aluepolitiikka,
  • elinkeino- ja infrastruktuurin kehittäminen,
  • viestintä- ja liikenneyhteydet,
  • tutkimus- ja koulutusyhteistyö
  • sekä yhteisten palveluratkaisujen kehittäminen valtioiden rajojen yli.


Kokemuksia vaihtamalla ja käytäntöjen vertailulla voidaan yhteistyöhön löytää uusia toimintamalleja. Pohjoiskalotin neuvoston toimintaan liittyy oleellisena osana myös Interreg IV A Pohjoisen hankkeiden vastinrahoituksen järjestäminen.