Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Euroopan alueen yhteistyö

Yksi Lapin kansainvälisen toiminnan painopisteistä on yleiseurooppalainen yhteistyö.

North Finland EU-aluetoimisto

Brysselin North Finland EU-aluetoimisto kehittää yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta Lapin ja eurooppalaisten toimijoiden välillä. Toimiston omistajina/päämiehenä ovat Lapin liiton lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitot.

 

Toimisto välittää tietoa ja kontakteja lähettäjämaakuntien ja Euroopan unionin välillä. Toiminnan avulla saatava hyöty pyritään kohdistamaan suoraan maakuntien ja niiden elinkeinoelämän kehittämiseen.

 

Euroopan alueiden neuvosto AER

Lapin liitto toimii aktiivisesti Euroopan alueiden neuvostossa AER :ssa, joka koostuu yli 270:stä eurooppalaisesta alueesta. Sen tavoite on

  • edistää alueiden ja kansalaisten mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon,
  • lisätä alueiden poliittista vaikutusvaltaa eurooppalaisissa toimielimissä,
  • tukea alueita eurooppalaistumis- ja globalisoitumiskehityksessä
  • sekä tukee alueiden välistä yhteistyötä.


Lapin liitto keskittyy tuomaan oman panoksensa erityisesti alue- ja rakennepolitiikan komitean työhön ja yleisimminkin vaikuttamaan järjestön kautta seuraavan ohjelmakauden rakennepolitiikan muotoiluun. Lisäksi Lapin liitto toimii aktiivisesti alueiden komiteassa.