Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

EU-tason yhteistyö

 

EU:n tason yhteistyö

Erityisesti älykkään erikoistumisen konseptin johdosta Lapin liiton kansainvälisen toiminnan painopiste on eurooppalaisessa toiminnassa.

Maakuntien liitoilla on merkittävä rooli eurooppalaisen yhteyden ylläpitäjänä johtuen siitä, että Euroopan komissiossa korostetaan alueiden roolia ja alueilla älykkäästä erikoistumisesta vastuussa olevat tahot ovat avaintoimijoita komission suuntaan monessa asiassa. Koska Lapissa nähdään, että kansainvälisyys perustuu vahvaan alueelliseen yhteistyöhön ja jotta kansainvälinen verkostoituminen koetaan yhteiseksi asiaksi, olemme kehittäneet alueen TKI-toimijoiden systemaattisesta yhteistyön perustuvan  Arctic Smartness  -toimintamallin. Malli tähtää siihen, että Lappi on tunnistettu ja haluttu kumppani EU:n suorissa rahoitushauissa. Lapin liitto on mukana useissa Älykkään erikoistumisen  temaattisissa kumppanuuksissa , yhtenä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntana komission Regions in Industrial Transition  (ELMO)  -pilotissa ja viidessä Interreg Europe -hankkeessa.

Arctic Smartness - Cooperation for Smart Specialisation in Lapland! 

Lisätietoja:

Päivi Ekdahl  p. 0400 383 578

Kaarina Mäcklin p. 040 168 0137