Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Rajat ylittävät EU-ohjelmat

Lapin liitto on mukana toteuttamassa useita rajat ylittävää yhteistyötä edistäviä EU-ohjelmia. EU:n, Suomen ja Lapin yhteisenä tavoitteena on niiden avulla edistää EU:n yhtenäisyyttä ja häivyttää rajoista johtuvia esteitä, edistää hyvää yhteistyötä sekä EU:n sisä- ja ulkorajojen rajojen yli ja vahvistaa Lapin kilpailukykyä ja elinolosuhteita hyödyntämällä rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia.

 

Muiden muassa seuraavat ohjelmat tarjoavat rahoitusta rajat ylittäviin hankkeisiin:

 

Kolarctic ENPI CBC -ohjelmalla edistetään rajat ylittävää yhteistyötä Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välillä. Lapin liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena.

 

Interreg IV A Pohjoinen toimii Pohjoiskalotin alueella. Sen hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin lääninhallitus Ruotsissa. Lapin liitossa sijaitsee ohjelman informaatiopiste joka palvelee erityisesti suomalaisia rahoituksen hakijoita. 

 

Pohjoinen Periferia (Northern Periphery) ohjelman alueeseen kuuluu laajoja alueita Pohjois-Euroopasta, sekä esimerkiksi Islanti. Ohjelmalla on kansallinen kontaktipiste Lapin liitossa.

 

Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region)  on yhdentoista maan välinen valtioiden välisen yhteistyön ohjelma, johon Suomi kuuluu kokonaisuudessaan. Edelliseltä ohjelmakaudelta lähtien ohjelmalla on keskeinen rooli EU:n Itämeri-strategian toteuttamisessa.