Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kansainvälinen toiminta

Lapin liitolla on vetovastuu Lapin kansainvälisestä toiminnasta. Kansainvälinen yhteistyö toteuttaa maakunnalle sovittuja yleisiä kehittämistavoitteita, mutta erityisesti Lapin kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategisia prioriteetteja vuosille 2018-2022. Lappi -Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -strategian johtoajatus on se, että Lapissa kansainvälisyys tulee ottaa osaksi kaikkea toimintaamme. Siksi olemmekin yhdistäneet kansainvälistymisstrategian ja älykkään erikoistumisen strategian päivityksen.

Tuloksekas kansainvälinen yhteistyö perustuu vahvaan alueellisen yhteistyön. Tämän vuoksi Lapissa on v. 2014 lanseerattu Arctic Smartness -toimintamalli, joka perustuu alueen TKI-toimijoiden systemaattiseen yhteistyöhön.  Arctic Smartness  -toiminnan keskiössä on kuusi modernia  Arctic Smartness -klusteria . Tämä järjestelmällinen lähestymistapa vahvoilla strategisilla kärjillä on johtanut hyvän hallinnollisen käytännön tunnistamiseen Euroopan komission taholta.

Erityisesti älykkään erikoistumisen konseptin johdosta Lapin liiton kansainvälisen toiminnan painopiste on eurooppalaisessa toiminnassa. Maakuntien liitoilla on merkittävä rooli eurooppalaisen yhteyden ylläpitäjänä johtuen siitä, että Euroopan komissiossa korostetaan alueiden roolia ja alueilla älykkäästä erikoistumisesta vastuussa olevat tahot ovat avaintoimijoita komission suuntaan monessa asiassa. Jotta kansainvälinen verkostoituminen koettaisiin toimijoiden yhteisenä asiana, olemme rakentaneet Arctic Smartness -toimintamallin ympärille ekosysteemiajattelua - Lapin aluekehittämisen kansainvälistymisen johtoryhmä ylläpitää kansainvälisen työn tilannekuvaa ja tekee tarvittaessa linjauksia siihen liittyen, kansainvälistymisen yhteistyöryhmä tekee konkreettisia toimenpiteitä kansainvälistymisen edistämiseksi ja johdon strategiafoorumi, joka koostuu keskeisten aluekehitysorganisaatioiden ja kuntien johtajista, sparraa ekosysteemin työtä.

Lapin liitolla on myös tärkeä rooli naapurimaihin suuntautuvassa yhteistyössä. Teemme tiivistä yhteistyöstä erityisesti rajat ylittävien rahoitusohjelmien puitteissa. Hallinnoimme  Kolarctic CBC  -ohjelmaa ja toimimme kansallisena tiedotuspisteenä ja kansallisena rahoittajana  Interreg Pohjoinen -ohjelmassa ja kansallisena tiedotuspisteenä  Pohjoinen Periferia  -ohjelmassa. Lapin liitossa toimii myös Pohjoiskalotin Neuvoston sihteeristö.

 

Lapin liiton kansainvälisiä tehtäviä:

 • toteuttaa ja hallinnoi EU-ohjelmia
 • toimii Pohjoiskalotin neuvoston jäsenenä ja vastaa sen sihteeristötehtävistä
 • osallistuu NSPA -verkoston yhteistyöhön
 • osallistuu aktiivisesti Pohjoinen Periferia -yhteistyöhön
 • toimii Barentsin alueneuvoston ja -komitean jäsenenä
 • pitää yllä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kanssa yhdessä muiden lappilaisten toimijoiden sekä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa.
 • toimii kumppanina useissa Älykkään erikoistumisen  temaattisissa kumppanuuksissa
 • osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa pilotin ( ELMO ) toteutukseen
 • tekee yhteistyötä Venäjälle, erityisesti Murmanskin alueen kanssa
 • tekee yhteistyötä unkarilaisen Trans Danubian alueen kanssa, erityisesti Veszpremin maakunnan kanssa
 • tekee yhteistyötä Kiinaan, erityisesti Heilongjiangin, Hubein ja Schezuan maakuntien kanssa