Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke

       
Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke (IP-hanke) on seitsemän maakunnan yhteishanke, joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen lentoliikenteestä sekä paremman kansainvälisen saavutettavuuden mahdollistamiseen, erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Hanke kestää 8.6.2017 asti ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot. Hankkeen koordinointia ja hankehallintoa hoitaa Lapin liitto.

IP-hankkeen yhtenä tavoitteena on muistuttaa, että lentoliikenne on kansantalouden ja yhteiskuntaelämän näkökulmasta erittäin kustannustehokas ratkaisu, joka pitää maamme kiinni kansainvälisessä kehityksessä. Siksi hankkeen tavoitteeksi asetettiin ratkaisujen löytäminen Suomen alueellisen lentoliikenteen kehittämiseen juuri elinkeinoelämän ja kansantalouden näkökulmista.


Hankkeen verkkosivut: www.ip-lentoliikenne.fi
Twitter: @ip-lentoliikenne