Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Interreg V Pohjoinen

EU-ohjelma Interreg V Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014 - 2020. Pohjoinen -ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Pohjoinen-ohjelmassa on tunnistettu neljä toimintalinjaa, joilla on suurimmat kehitysmahdollisuudet ja joilla voidaan hyödyntää rajat ylittävää yhteistyötä:

1) Tutkimus ja innovaatiot
2) Yrittäjyys
3) Kulttuuri ja ympäristö
4) Yhteiset työmarkkinat

Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen oikeushenkilö. Hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Pohjoinen- ohjelmassa katsotaan hakijoiden eduksi, jos hankkeella on yhteistyökumppaneita kaikista ohjelma-alueen maista (Ruotsi, Suomi, Norja).

EU-tuen osuus hankkeen rahoituksesta voi olla enintään 65 %, kun taas Norjan Interreg-tuen osuus voi olla 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Kun EU:n rahoitusta ja mahdollista Norjan Interreg-rahoitusta koskeva hakemus on jätetty, se valmistellaan ao. sihteeristössä. Sen jälkeen Pohjoinen-ohjelman kaksi hallintokomiteaa priorisoi hankkeet pitämissään kokouksissa. Hallintokomiteoita on siis kaksi, toinen Pohjoinen osa-alueelle ja toinen Saamen osa-alueelle.

Kun hallintokomiteat ovat suositelleet hankkeelle rahoitusta, hallintoviranomainen (Norrbottenin lääninhallitus) antaa laillisesti sitovan päätöksen EU-varoilla rahoituksesta. Tromssan maakunta antaa päätökset Norjan IR-varoilla rahoituksesta.

Lisätietoa kansallisen vastinrahoituksen hakemisesta Lapin liitosta (pdf)

Lisätietoa suunnittelusta ja tuen hakemisesta: 

  http://www.interregnord.com/fi/hakeminen/

Aloituskokous 19.12.2019 materiaalit:

Aloituskokous 19.12.2019

Aloituskokous 22.11.2019 materiaalit:

Aloituskokous 22.11.2019

Aloituskokous 11.10.2019 materiaalit:

Aloituskokous 11.10.2019

Maksatuksen hakeminen:

Maksatuksen hakeminen:

-       Väliraportti_2017

-       Kansallisen tarkastajan todistusohje lomakkeen täyttämiseen

-        Maksatus- ja raportointiohje

-      Tarkastuslista

-        Maksatushakemuslomake flat rate15 %, Suomen kansallinen          vastinrahoitus

-       Maksatushakemuslomake flat rate 40 %, Suomen kansallinen vastinrahoitus

Muita hyödyllisiä lomakkeita:

-       Hankintaselvitys

-       Palkkayhteenveto

-       Työajanseurantalomake

-      Todistus osa-aikainen toimi