Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Inno4Sports

INNO4SPORTS - liikunnasta kasvua, terveyttä ja elinvoimaa

Budjetti: 1 525 274 €
Kesto: 1.6.2018 - 30.11.2022 (54kk)


Lapin liitto on mukana kesäkuussa 2018 alkaneessa Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa Inno4Sports -hankkeessa, jossa keskitytään urheilun, liikunnan ja hyvinvointialojen tarjoamien mahdollisuuksien avulla lisäämään alueiden kasvua, terveyttä ja elinvoimaa.

Elinkeinojen ja työn murros, digitalisaatio ja uudet kulutustottumukset ympäri Eurooppaa ovat avanneet viime vuosina uusia mahdollisuuksia liikunta-alan ekosysteemien kehittymiselle. Kiireiset ihmiset eivät halua sitoa itseään tiettyyn paikkaan ja aikaan harrastaa, joten esimerkiksi erilaiset mobiilisovellukset tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia tehdä ohjattuja treenejä missä vain, milloin vain. Lisäksi vanhojen perinteisten lajien rinnalle nousee jatkuvasti mielenkiintoisia uusia harrastusmahdollisuuksia, joissa tuotekehittämisen mahdollisuudet ovat rajattomat.

EU-tasolla on myös herätty tähän liikunta-alan innovaatio- ja kasvupotentiaaliin, ja sen mahdollisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Aluetasolla tämä kehitys on vielä kuitenkin lapsenkengissä. Eurooppalaisten alueiden linjauksista ja älykkään erikoistumisen strategioista puuttuvat liikunnan ja urheilun tarjoamat innovaatiomahdollisuudet lähes täysin.

Inno4Sport -hanke on uudenlainen aloite, jossa kahdeksan hankekumppanin voimin pureudutaan tähän aluetason haasteeseen tavoitteena:
- Parantaa urheilu-, liikunta-, ja hyvinvointialojen yritysten pääsyä markkinoille
-  Lisätä urheilu-, liikunta- ja hyvinvointialojen yhteyttä alueellisiin kehitysohjelmiin
-  Tutkia toimialat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia
-  Parantaa yhteyksiä kuluttajien tarpeisiin ja yhteiskunnallisiin trendeihin

Lapissa hankkeessa halutaan osaltaan vaikuttaa Lapin arktisen älykkään erikoistumisen ohjelman päivittämiseen siten, että se paremmin tukisi urheilu-, liikunta- ja hyvinvointi-innovaatioekosysteemien kehittymistä ja innovaatioihin keskittyvää klusteroitumista.

Lapissa liikunta ja urheilu ovat tunnistettu nousevina aloina, joissa tehdään uraa uurtavia innovaatioita ja sen kautta luodaan todellista potentiaalia uudelle ja jo olemassa olevalle yritystoiminnalle. Lapista löytyy vahvaa osaamista liikunnan ja urheilun osalta niin koulutus- ja tutkimusorganisaatioista kuin myös yrityskentältä (matkailu ja hyvinvointialojen puolelta). Inno4Sport-hankkeen avulla pyritään yhdistämään koulutus ja innovaatiosuuntautunut yrityskenttä sekä kartoittamaan eurooppalaisia hyviä käytänteitä uudenlaiselle liikunta-alan ekosysteemiajattelulle.


Hankkeen koordinaattorina toimii Sports and Technology Foundation (Alankomaat). Muut hankekumppanit tulevat Suomesta, Espanjasta, Unkarista, Puolasta ja Belgiasta.
Hankeen kumppaniorganisaatiot:
- Association Institute of Biomechanics (Espanja)
- Valencian Institute of Business Competitiveness (Espanja)
- MSE Cluster Ltd. (Unkari)
- University of Debrecen, Institute of Sport Sciences (Unkari)
- Lapin liitto (Suomi)
- Verde Foundation for Innovative Sports Surfaces (Puola)
- European Platform for Sport Innovation (Belgia)


Lisätietoja:
Pirkko Sivonen
Projektipäällikkö
pirkko.sivonen(a)lapinliitto.fi
puh. 040 828 6011

Hankkeen viralliset nettisivut