Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

IMPROVE

IMPROVE - Improving Structural Funds for Better Delivery of R&D&I Policies

 

Lapin liitto on kumppanina uudessa, elokuussa 2019 alkaneessa, Interreg Europe hankkeessa Improving Structural Funds for Better Delivery of R&D&I Policies (IMPROVE). Hankkeen tavoitteena on eurooppalaisessa yhteistyössä kehittää ja parantaa rakennerahastojen TKI -toimintaa tukevia toimintamalleja.

Mukana olevat EU-alueet jakavat yhteisen haasteen, jossa kaikki alueiden toimijat eivät osaa hyödyntää rakennerahastojen tarjoamia mahdollisuuksia niin tehokkaasti kuin se olisi mahdollista. Hallinnollisia toimintamalleja halutaan kehittää suuntaan, jossa rakennerahastojen käyttö tehostuu, ja rahastoista tuetut TKI- toimenpiteet paremmin edistävät alueiden älykkäiden erikoistumisen strategioiden (RIS3) tavoitteita.

IMPROVE -hankkeen päätoimet hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (1.8.2019 - 31.7.2022) koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

1. Analysis of the state of the art - Jokainen alue analysoi kehittämisen kohteenna olevan kehittämis- tai rahoitusohjelmansa nykytilan. Lapissa tarkastelu keskittyy EAKR-ohjelman hallinnointiin ja toimeenpanoon. Analyysi tehdään keskittyen kolmeen pääteemaan:
a) Kuinka toiminnot nykyisellään suunnitellaan ja toimeenpannaan?
b) Kuinka hallinnointi toimii ? Onko toiminta järjestelmällistä, ketkä ovat osallisia ja kuinka koordinaatio toimii muiden ohjelmien ja rahastojen kanssa?
c) Kuinka toimintoja ja itse ohjelmaa arvioidaan?

2. Exchange of experiences on the spot - Jokainen hankekumppani järjestää vertaisarviointivierailun (Peer review) omalla alueellaan, jossa esitetään Analysis of the state of the art -tulokset ja alueen parhaat toimintamallit. Tavoitteena on saada vertaisarvioinnissa muilta alueilta ideoita ja inspiraatiota oman ohjelman kehittämistarpeisiin. Näiden kokousten (8 kpl) yhteydessä järjestetään myös viisi alueiden välistä temaattista työpajaa (interregional thematic workshops), joissa asiantuntijoiden avustuksella poraudutaan syvemmin valikoituihin haasteisiin.

3. Transfer of knowledge and experiences to the regions - Alueelliset sidosryhmäkokoukset sekä kumppaniorganisaation sisäinen tiedottaminen ovat tärkeässä roolissa, jotta hankkeessa opitut hyvät toimintamallit saadaan vietyä käytäntöön. Sidosryhmien edustajat osallistuvat hankkeen järjestämiin vierailuihin.

IMPROVE -hankkeen ensimmäisen vaiheen päätteeksi luodaan toimintasuunnitelma (Action Plan), jolla on tarkoitus viedä muilta alueilta opittuja käytäntöjä ja ideoita käytäntöön. Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa 1.8.2022 - 31.7.2023.

IMPROVE -Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 498 206 €, josta Lapin liiton osuus on 262 743,61 €.

Hankkeen kumppaniorganisaatiot ovat:
1. Foundation FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura, Espanja (päätoteuttaja)
2. DEV'UP Centre-Val de Loire, Ranska
3. Regional Agency for Technology and Innovation, Italia
4. Municipality of Gabrovo, Bulgaaria
5. North-West Regional Development Agency, Romania
6. Tartu Science Park Foundation, Viro
7. Lapin liitto, Suomi
8. Regional Coordination and Development Commission of Centro, Portugali

 

Lisätietoja:
Hankkeen nettisivuilta
- Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen, p. 040 711 8398

Voit seurata projektia myös sosiaalisessa mediassa Twitter #InterregIMPROVE

Logo Improve Interreg Europe