Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

Fennoscandian Exploration and Mining (FEM) Conference

FEM konferensseja on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. FEM on vuosien aikana kasvanut kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumaksi, joka yhdistetään Suomen Lappiin. Joka toinen vuosi järjestettävä FEM konferenssi on yksi Euroopan tärkeimmistä ja suurimmista malminetsintä- ja kaivannaisteollisuusalan tapahtumista. Vuonna 2013 konferenssiin otti osaa yli 1100 osanottajaa 28 maasta.

Fennoscandian alueella toimivat tai toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät Fennoscandian Exploration and Mining konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi, verkostoituminen sekä uusien kontaktien luominen on helppoa ja tuloksekasta. Konferenssin tavoitteena on mm. lisätä tietämystä Fennoscandian alueen operatiivisen toiminnan käytännöistä sekä tarjota tietoa alueen mineraalivarannoista.

Lapin malli sosiaali- terveydenhuollon palveluihin

Hankkeen tavoittena on Lapin sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tavoitemalli paremmin Lapin olosuhteisiin soveltuvana vaihtoehtona sote-järjestämislain linjaukselle

Lapissa on koettu sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportissa esitetyn maakunnan keskuskaupungin pohjalle rakentuvan vastuukuntamallilla toteutettavan sosiaali-ja terveydenhuollon alueen soveltuvan huonosti laajaan ja harvaan asuttuun maakuntaan, jossa on kaksi maakuntakeskusta ja erot aluerakenteessa ovat suuria.

Lappilaiset elinkeinot -hanke

Lappilaiset elinkeinot hankkeessa luodaan edellytyksiä Lapin perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle. Maakunnan kehittämisrahalla toteutettavan hankkeen kesto on 1.6.2013–1.6.2015. Ohjausryhmän lisäksi hankkeelle on asetettu lohi- ja poroasioiden työryhmät, jotka suunnittelevat ja toteuttavat hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä Lapin liiton kanssa. Poro- ja petoasioissa tavoitteena on petovahinkojen määrän väheneminen poronhoidon kestämälle tasolle, jotta elinkeinon tuottavuus saadaan palautettua vahingoista kärsivillä alueilla. Lohiasioissa tavoitteena on, että Suomessa savutetaan poliittinen ratkaisu luonnonlohen kestävän kalastuksen säätelystä niin, että jokiin nousee joka vuosi riittävä määrä emokaloja. Ruotsalaisten osapuolten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lappi tekee tulevaa -projekti

Lappi tekee tulevaa -projekti jatkaa Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen pohjalta keskittyen
toimialaklustereiden toimintamallin jalkauttamiseen sekä Lapin ennakointitoimijoiden ennakointiosaamisen
kehittämiseen.