Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma 2007-2013

Pohjois- Suomen EAKR-ohjelman tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa ja vastata elinkeinoelämän rakennemuutokseen. Ohjelman tavoitteena on myös osaltaan pyrkiä hallitsemaan tulossa olevaa väestörakenteen muutosta ja väestön alueellista eriytymistä. 

EAKR-tukea voidaan myöntää esim.
• innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämiseen
• uusien ympäristöteknologioiden kehittämiseen
• alueiden saavutettavuuden parantamiseen
• pk-yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen parantamiseen
• työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämiseen

Tällä ohjelmakaudella järjestetään tarvittaessa teemahaku, mikäli vuoden 2013 myöntövaltuutta on syksyn haun jälkeen vielä jäljellä.

Rahoitusta voi hakea myös teemahakujen ulkopuolella, mutta ko. rahoitushakemukset otetaan käsittelyyn kuitenkin vasta samassa yhteydessä syksyn tai talven teemahauissa tulleiden hankehakemusten kanssa.

Rahoitusta voivat hakea kunnat, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt ja säätiöt. EU-tuen edellytyksenä hankkeille on aina myös kansallinen rahoitus, eli valtion, kuntien ja projekteihin osallistuvien yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden oma rahoitusosuus. Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. 

Ennen hakemusten laatimista hakijoita kehotetaan perehtymään Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmaan 2007-2013 sekä maakunnan yhteistyöasiakirjoihin, joissa on määritelty vuosittaiset rahoituksen painopisteet. Lisäksi kannattaa tutustua Työ- ja Elinkeinoministeriön www.rakennerahastot.fi - sivustoon, josta löytyy tietoa myös uusista kustannusmalleista (Lump sum & Flat rate).

EAKR-rahoitusta haetaan EURA 2007 -järjestelmän kautta www.eura2007.fi. EURA2007:ssa on mahdollista täyttää sekä EAKR- että ESR-hakemuksia, mutta sitä kautta ei voi hakea ELY-keskusten yritysten kehittämisavustusta tai yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, Finnveran lainoja ja takauksia eikä Tekesin tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta. Myöskään Alueellisen yhteistyön tavoitteen sekä ENPI CBC - ohjelmien hakumenettelyt eivät kuulu EURA2007 -järjestelmään. Hakemukset laaditaan suoraan EURA2007 - järjestelmään, josta löytyy selkeät, tutustumisenarvoiset käyttöohjeet.