Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kolarctic ENPI CBC -ohjelma

Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 on Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välinen rajat ylittävä yhteistyöohjelma. Ohjelmasta myönnetään rahoitusta hankkeisiin, joissa (vähintään yksi) toimija Pohjoiskalotin alueella tekee yhteistyötä (vähintään yhden) venäläisen kumppanin kanssa ja edistää sillä koko alueen kehittymistä.

Ohjelmasta on myönnetty rahoitusta 51 hankkeeseen, jotka ovat pääosin päättyneet. Kolarctic ENPI CBC -ohjelman kokonaisrahoitus on noin 70 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus noin 28,2 miljoonaa euroa.

Ohjelman hallinnosta vastaa ohjelman yhteinen hallintoviranomainen, Lapin liitto.

Lisätietoja ohjelmasta ohjelman omilta www-sivuilta:
http://www.kolarcticenpi.info/

 

Kolarctic CBC 2014-2020 on EU-komissio hyväksymä ohjelma, jonka toteuttamisesta EU-komissio ja Venäjän Federaatio neuvottelevat. Niiden odotetaan allekirjoittavan ohjelman rahoittamisesta sopimus vuoden 2016 loppuun mennessä. Lapin liitto on vastannut ohjelman laatimisesta ja valmistautuu toimimaan sen hallintoviranomaisena.

Kolarctic CBC 2014-2020-ohjelman kotisivut: www.kolarctic.fi