Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin laajakaistaohjelma

Valtion valtakunnallisen laajakaistahankkeen mukaisesti on tavoitteena, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 % väestöstä, vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä.

Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan noin 120 000 haja-asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella.

Hankkeen kustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa. Teleyritykset maksavat tästä vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki - kaksi kolmannesta - jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. Tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää.

Lapin liitto on yhdessä kuntien kanssa laatinut  Lapin laajakaista-rakentamisen hankeohjelman 20.11.2009.pdf (1042.0 kB). Lapin liitto on käynnistänyt Lapin laajakaista - projektin, jonka tehtävä on laatia alustavat hankesuunnitelmat sekä koordinoida ja ohjata hankesuunnittelua maakunnan yksittäisten kuntien alueella.