Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin ilmastostrategia

Lapin ilmastostrategia on hyväksytty 
Lapin liiton hallituksessa 19.12.2011

   Lapin ilmastostrategia 2030

   Ilmastotietoa ja -vinkkejä lappilaisille

Ilmatieteenlaitoksen taustaselvitykset:

Lapin nykyilmaston kuvaus

Nykyilmasto_kuvaliitteet 2010

Lapin ilmastoennuste

Lapin ilmastoennuste_kuvat

.........................................................................

Ilmastostrategian laatimisen tavoitteena on käynnistää jatkuva prosessi
ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden huomioimiseksi Lapissa.

Lapin ilmastostrategian laatiminen -hankkeessa selvitetään Lapin
tulevaisuuden ilmaston tilaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon
ja yhteiskuntaan sekä laaditaan maakunnan kasvihuonekaasutase. Lisäksi
strategiassa määritetään konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä, joiden
avulla Lappi voi sekä sopeutua ilmastonmuutokseen että antaa panoksensa sen hillintään.

Hankkesssa arvioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin
strategiseen asemaan ja kilpailukykyyn. Näihin liittyen hankkeessa
pohditaan maakunnan edunvalvonnan kehittämistä huomioiden ilmastonmuutos poliittisena muutosvoimana.

Hankkeeseen liittyvät taustaselvitykset laaditaan syksyn 2010 aikana.
Strategiaprosessi työpajoineen ja sidosryhmätilaisuuksineen toteutetaan
pääosin kevään 2011 alkaen. Strategia on valmis v. 2011 loppuun mennessä.