Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin hyvinvointiohjelma 2025

Lapin hyvinvointiohjelma on yhteinen tahdonilmaus lappilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelma tuo esille alueen toimijoiden yhdessä määrittelemän vision ja painopisteet, joihin jokainen voi omalta osaltaan sitoutua. Lapin hyvinvointiohjelma on Lapin maakuntaohjelman eli Lappi-sopimuksen 2018-2021 alaohjelma. Nämä ohjelmat ohjaavat maakunnallista hyvinvointityötä sekä sen kehittämistä ja rahoitusta. Lappi-sopimuksesta ja hyvinvointiohjelmasta nousevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ja tavoitteet valmisteltavan maakuntakonsernin maakuntastrategiaan, palvelustrategiaan, palvelulupaukseen ja järjestämissuunnitelmaan.

Ihmisen, perheen ja yhteisön näkökulmasta hyvinvointiin kuuluvat kaikki jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat. Lappilaista hyvinvointia tulee edistää laaja-alaisessa yhteistyössä, jossa asukkaat ovat keskiössä niin tuen ja palvelun saajina kuin niiden kehittäjinä ja tuottajina. Lapin hyvinvointiohjelman keskeinen ajatus on: Hyvinvointi on kaikkien asia.

Laaja-alaisen yhteistyön tuloksena syntyi Lapin hyvinvointiohjelman visio ja ikäryhmittäiset painopistealueet, jotka on käsitellyt Lapin hyvinvoinnin seurantatyöryhmä 27.11.2018 ja hyväksynyt Lapin liiton hallitus 3.12.2018. Lapin hyvinvointiohjelman 2025 visio ja sen ikäryhmittäiset painotukset:

Me teemme kaikille hyvän elämän maailman puhtaimmassa maakunnassa

- Lappilainen onnellinen lapsi kasvaa turvallisessa perheessä, aktiivisessa yhteisössä, yhteydessä luontoon.
- Lappilainen nuori on tulevaisuuteen orientoitunut, onnellinen ja aktiivinen osa tasa-arvoista Lappia
- Lappilainen sujuva arki mahdollistaa aktiivisuuden ja osallisuuden sekä omasta itsestä ja läheisistä välittämisen.
- Lapissa ikäännytään arvostettuna ja aktiivisena osana yhteisöä sekä turvallisesti omanlaista elämää eläen.


Alkuvuodesta 2019 aloitetaan Lapin hyvinvointiohjelman toimeenpano Lapin maakuntavalmistelun johdolla. Hyvinvointikertomusvaiheesta siirrytään hyvinvointisuunnitelmaan, jossa sovitaan Lapin hyvinvointiohjelman konkreettisista toimenpiteistä, kumppanuuksista sekä seurannasta ja arvioinnista.