Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kunta-asiat

Kunta-asiat ovat tärkeä osa Lapin liiton toimintaa.

Kuntataloustyöryhmä

Kunta-alan asiantuntijoista koostuva työryhmä toimii kunta-asiantuntijan tukena kunta-asioissa. 

Kuntatalous

Tilastoja Lapin kuntien taloudesta 

Kuntauudistus 

Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

Kunta- ja palvelurakenneuudistus PARAS

Edellisen hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi vuonna 2005. Uudistusta koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Sen tilalle pääministeri Kataisen hallitus aikoo laatia uuden rakennelain.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) 2012 - 2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) o n strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ohjelma on osin jatkumoa kaudella 2008 - 2011 käynnistetylle kehittämistyölle.

Yhteispalvelu

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta.